Tiêu điểm

Kê khai tài sản cán bộ: 1 triệu bản khai, chỉ 10 trường hợp vi phạm

(VNF) - Trong hơn 1 triệu người kê khai tài sản, chỉ có 10 người vi phạm, trong đó 8 trường hợp đã bị kỷ luật, 2 trường hợp đang xem xét.

Kê khai tài sản cán bộ: 1 triệu bản khai, chỉ 10 trường hợp vi phạm

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho hay trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các quy định của Luật PCTN về minh bạch tài sản, thu nhập.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ về công tác chống tham nhũng vừa gửi tới Quốc hội cho hay số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.310 bản; đạt tỷ lệ 99,4% số đã kê khai; có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập.

Qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 04 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Đã xử lý kỷ luật 08 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 02 trường hợp.

Đối với việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng, Chính phủ đã ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng, quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định.

Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trong kỳ báo cáo có 06 cá nhân đã nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị là 182 triệu đồng; phát hiện, xử lý 03 vụ việc nhận quà không đúng quy định với tổng giá trị là 3,99 tỷ đồng.

Cụ thể, 03 trường hợp nhận quà không đúng quy định gồm:

01 nhân viên hợp đồng của UBND thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. HCM nhận quà không đúng quy định 150 triệu đồng, đã xử lý thu hồi 150 triệu và sa thải người vi phạm

01 cán bộ công tác tại trạm khuyến nông huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhận quà không đúng quy định 120 triệu đồng từ năm 2018, người vi phạm đã nộp lại tiền và đến nay đã xử lý cho nghỉ việc

Một số lãnh đạo của Công an tỉnh Cao Bằng nhận quà tặng 01 xe ô tô từ năm 2016 trị giá 3,72 tỷ đồng. Quá trình xác minh, kết luận, Bộ Công an xử lý kỷ luật cảnh cáo 02 trường hợp; Tỉnh ủy Cao Bằng xử lý kỷ luật cảnh cáo 03 trường hợp; Công an tỉnh xử lý kỷ luật cảnh cáo 02 trường hợp, khiển trách 01 trường hợp.

Tin mới lên