Tài chính

Kế toán trưởng HBC: ‘Chúng tôi chưa từng có khoản phải thu nào bị mất’

(VNF) – Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) hôm nay lại tiếp tục lên tiếng về "những luận điệu xuyên tạc nhằm cố ý bóp méo sự thật, gây tổn hại đến uy tín và thanh danh của Tập đoàn". Đây là lần thứ 3 HBC lên tiếng về những "luận điệu" này.

Kế toán trưởng HBC: ‘Chúng tôi chưa từng có khoản phải thu nào bị mất’

Tất cả các khoản nợ vay của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đều là nợ vay tiêu chuẩn nhóm 1

Theo thông tin từ HBC, có ý kiến lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tình hình tài chính của Tập đoàn không minh bạch. Cụ thể, Tập đoàn hạch toán lợi nhuận nhưng chưa thu được tiền; hạch toán bằng ước lượng khối lượng thi công, khách hàng không xác nhận; báo cáo tài chính dòng tiền không có tiền, nợ nần ngày càng chồng chất;

Trong số 8.600 tỷ đồng phải thu, không rõ bao nhiêu là quá hạn, bao nhiêu không thu được; phần sau của hợp đồng không biết còn lợi nhuận không hay hạch toán trước "ủn" lợi nhuận lên phần ước khối lượng thi công ban đầu để hạch toán trước?

Đối với các ý kiến này, Kế toán trưởng của HBC – Nguyễn Thị Nguyên Thủy, khẳng định Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo nguyên tắc thận trọng, đảm bảo phản ánh đúng đắn tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm túc chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cụ thể, về ý kiến hạch toán lợi nhuận nhưng chưa thu được tiền, bà Thủy cho rằng đây là một cách hạch toán doanh thu bình thường và đúng đắn theo quy định kế toán hiện hành.

"Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định: việc hạch toán doanh thu không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nội dung này đã được trình bày trong mục 3.18 của thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán", bà Thủy nhấn mạnh.

Về vấn đề hạch toán bằng khối lượng ước lượng thi công, khách không xác nhận, bà Thủy khẳng định ý kiến này hoàn toàn sai.

"Tất cả các khoản hạch toán doanh thu của chúng tôi đều tuân thủ theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được kiểm toán kiểm tra trên cơ sở phải có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chi tiết và được ký xác nhận bởi khách hàng hoặc đơn vị được uỷ quyền bởi khách hàng (thường là tư vấn giám sát - đại diện của khách hàng/chủ đầu tư) nên không có việc đưa vào hạch toán những khối lượng ước tính mà không có xác nhận của khách hàng".

Về vấn đề nợ vay ngày càng lớn, bà Thủy cho rằng việc sử dụng vốn vay ở mức phù hợp để kích thích tăng trưởng và mang đến hiệu quả tối đa trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu là cần thiết và đòi hỏi phải có một năng lực quản trị tài chính ở trình độ cao.

Thực tế từ khi niêm yết đến nay, HBC đã tăng vốn chủ sở hữu gấp 26,5 lần; tăng doanh thu gấp 52,5 lần và tăng lợi nhuận gấp 63 lần. Điều này cho thấy HBC sử dụng đòn bẩy rất hiệu quả.

"Hiện nay, tất cả các khoản nợ vay của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đều là nợ vay tiêu chuẩn nhóm 1 được xếp hạng tín dụng ở mức rất cao ‘AA+’. Hòa Bình được các ngân hàng thương mại lớn trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tài trợ thông qua cấp hạn mức tín dụng. Trong lịch sử 30 năm thành lập và phát triển của Tập đoàn, chưa từng có một lần nào chúng tôi để quá hạn các khoản nợ dù chỉ một ngày", bà Thủy cho biết.

Vị kế toán trưởng của HBC cũng thông tin thêm, tất cả các khoản nợ phải thu có thể bị suy giảm về khả năng thu hồi đều đã được Tập đoàn hạch toán dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của Bộ Tài chính và đều đã được kiểm toán. Các khoản nợ còn lại đều là nợ tiêu chuẩn chưa bị suy giảm khả năng thu hồi.

"Từ khi thành lập công ty tới nay, công ty chúng tôi chưa từng có khoản phải thu nào bị mất. Các khoản nợ phải thu khó đòi lớn của chúng tôi đều đã và đang được thu hồi.

"Cụ thể Công ty Phú Khang tại dự án Formosa, trước đây chúng tôi đã trích lập dự phòng là 104 tỷ đồng trên tổng nợ gốc là 160 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay Hòa Bình đã thu hồi hết nợ gốc này, đã hoàn nhập dự phòng 96 tỷ đồng, chỉ còn phần lãi phạt do chậm thanh toán, số tiền 16,9 tỷ đồng chưa thu hồi, nhưng khả năng sẽ thu hồi được là rất cao", bà Thủy cho hay.

Bà Thủy cũng khẳng định việc hạch toán doanh thu và chi phí của từng dự án đều được phê duyệt và cũng được công ty kiểm toán rà soát thận trọng, trên cơ sở chi tiết đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, căn cứ vào ngân sách phê duyệt của từng dự án cho cả phần đã thi công và chưa thi công.

"Trong suốt 30 năm thành lập đến nay biên lợi nhuận gộp của công ty chúng tôi đều tương đối ổn định xoay quanh từ 8 - 12%, tùy sự giao động của thị trường. Điều đó chứng tỏ không có việc ùn lợi nhuận để có lúc kết quả rất cao có lúc thì lại quá thấp", bà Thủy kết luận.

Tin mới lên