Hồ sơ VNF

Kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà, đất công tại Đà Nẵng

(VNF) - Ngày 18/3/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 137/QĐ-TTCP, thông báo kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà. đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP. Đà Nẵng​.

Kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà, đất công tại Đà Nẵng

Nhà 57 Lê Duẩn, Đà Nẵng trước đây được bán không qua đấu giá nay là cơ sở kinh doanh - Ảnh: TTO

Trong thời gian từ 01/01/2010 đến 31/12/2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi đối với 52 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sang mục đích khác và chuyển quyền sử dụng, giao/cho thuê 169 thửa đất tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, UBND thành phố đã cho phép bán 52 cơ sở nhà đất công sản khi chưa có phương án sắp xếp, xử lý. UBND thành phố còn cho thuê 04 cơ sở nhà đất, sau đó bán lại cho bên thuê và bán trực tiếp 02 cơ sở nhà đất sử dụng làm mục đích thương mại dịch vụ và một số lô đất không thông qua đấu giá.

Đáng chú ý, trong 52 cơ sở nhà đất được bán, chuyển sang mục đích sử dụng khác, có 08 cơ sở nhà đất bên thuê được mua không thông qua hình thức đấu giá liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.

Ngoài ra, còn có 02 cơ sở nhà đất bán cho Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm là đơn vị đang thuê, sau đó đơn vị này cũng bán lại cho đối tượng khác.

Đặc biệt, việc xác định giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi quỹ đất công, các cơ sở nhà đất sang mục đích khác chưa sát với giá thị trường, chưa thực hiện đúng các phương pháp xác định giá.

Bên cạnh đó, TP còn cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất, đồng thời cho phép gia hạn, quy định thời hạn nộp tiền vượt quá thời gian quy định cho các đối tượng sử dụng đất.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà, đất công trên địa bàn Đà Nẵng tại đây.

Tin mới lên