Hồ sơ VNF

Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý I/2020

(VNF) - EuroCham vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý I/2020.

Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý I/2020

Đại dịch Covid-19 đã và đang có tác động tiêu cực đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Kết quả mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, đại dịch Covid-19 đã và đang có tác động tiêu cực đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Tương tự với tình hình chung của cả thế giới, khi mà tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế, chỉ số môi trường kinh doanh BCI của EuroCham đã giảm xuống mức thấp nhất với 26% trong quý đầu tiên của năm 2020, tương đương mức giảm 51 điểm từ 77% được ghi nhận vào cuối năm 2019.

Bất chấp tác động tiêu cực về mặt kinh tế của Covid-19, các công ty châu Âu vẫn đang thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người lao động.

Các thành viên EuroCham cũng hoan nghênh các biện pháp của Chính phủ, trong đó có Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Quý độc giả quan tâm có thể xem kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh quý I/2020 tại đây.

Tin mới lên