Hồ sơ VNF

Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19

(VNF) - Theo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong tổng số 21.517 doanh nghiệp tham gia khảo sát online, tỷ lệ số doanh nghiệp "Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch" chiếm tỷ lệ cao nhất là 69% (tương đương với 14.890 doanh nghiệp).

Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Số doanh nghiệp cố gắng "Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh" mặc dù không thể hoạt động toàn công suất chiếm 16%.

Theo kết quả khảo sát, số doanh nghiệp cố gắng "Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh" mặc dù không thể hoạt động toàn công suất chiếm 16% (tương đương với 3.355 doanh nghiệp). Số doanh nghiệp "Giải thể/ngừng hoạt động kinh doanh chờ giải thể" là 15% (tương đương với 3.272 doanh nghiệp).

Theo số liệu công bố của Cục đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp đã giải thể trong 8 tháng đầu năm 2021 là 12.196 doanh nghiệp, và số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 30.147 doanh nghiệp.

Tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp ở 5 tỉnh/thành phố có sự khác biệt đáng kể. Tỷ lệ doanh nghiệp "Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh" dù dưới công suất là 11,6% ở TP. HCM thấp thứ 2 sau Đà Nẵng (9%).

Tỷ lệ doanh nghiệp "Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch" ở TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai cao hơn mức trung bình chung và đều trên 71%. Đây cũng là những tỉnh/thành phố có số ca mắc Covid- 19 rất cao hiện nay và thực hiện việc giãn cách/cách ly kéo dài.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại đây.

Tin mới lên