Tiêu điểm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận 305 phiếu tín nhiệm cao

(VNF) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận được 305 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 62,89%...

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận 305 phiếu tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận được 305 phiếu tín nhiệm cao.

Chiều nay (25/10), Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận được 305 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 62,89%; 140 phiếu tín nhiệm tương ứng 28,87% và 28 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 5,77%.

Dưới đây là tóm tắt quá trình công tác của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963 tại Hải Dương. Ông là tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Từ tháng 10/1988 đến tháng 10/1990, ông là cán bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 10/1990 đến tháng 2/1992, ông là chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam. Đến tháng 3/1992-4/1993, ông là chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 4/1993 đến tháng 10/1994, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 10/1994 đến tháng 11/1995, ông Vũ Đức Đam là Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ trong khoảng thời gian từ tháng 11/1995 đến tháng 8/1996.

Từ tháng 8/1996 đến tháng 8/1998 ông là Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Chính phủ; và cũng là Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt cho đến tháng 3/2003.

Từ tháng 3/2003 đến tháng 7/2005, ông Vũ Đức Đam là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 8/2005 đến tháng 11/2007, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2008, ông đảm nhiệm vị trí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Sau đó là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 đến tháng 3/2010.

Từ tháng 3/2010, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Vũ Đức Đam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, ông Vũ Đức Đam được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên