Tiêu điểm

Kẹt vốn đối ứng, VEC lo tiến độ các dự án cao tốc

(VNF) - VEC lo ngại tiến độ các dự án cao tốc bị ảnh hưởng khi không đủ tiền để triển khai theo kế hoạch.

Kẹt vốn đối ứng, VEC lo tiến độ các dự án cao tốc

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo về việc bố trí vốn đối ứng cho các Dự do VEC làm chủ đầu tư
 
Theo báo cáo này, hiện nay VEC đang triển khai thi công các dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai, tuy nhiên việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật đang gặp rất nhiều khó khăn và năm 2016 chưa được giao kế hoạch vốn đối ứng.

Ngày 06/03/2015, VEC đã có Văn bản số 652/VEC-KHĐT báo cáo bổ sung vốn đối ứng năm 2015; tiếp đó ngày 23/6/2015, VEC đã có Văn bản số 2061/VEC- KHĐT gửi Bộ GTVT về việc báo cáo dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN năm 2016 – 2020.

Theo các văn bản này, VEC đề nghị Bộ GTVT xem xét bố trí bố sung kế hoạch vốn năm 2015 cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 1.479 tỷ đồng; cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành: 1.850 tỷ đồng và cho Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 385 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho đến nay, VEC vẫn chưa được bố trí bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm 2015 theo đề nghị như trên. 

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách về vốn đối ứng cho các địa phương có dự án đi qua phục vụ công tác đền bù GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật, VEC đã ứng 1.080 tỷ đồng từ nguồn thu phí các dự án VEC đang khai thác để thực hiện, trong đó ứng cho dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 885 tỷ đồng; dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là 195 tỷ đồng.

Năm 2016, VEC đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành tiến độ các dự án, cụ thế: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện đang phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến JICA tài trợ trong năm 2016 và hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2017; dự án Bến Lức - Long Thành phấn đấu hoàn thành Gói thầu J2 và đẩy nhanh thi công đoạn từ TP.HCM - Trung Lương đến Bình Chánh để đưa vào khai thác năm 2017.

Đồng thời, VEC cũng sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Nội Bài - Lào Cai để dự án được khai thác đồng bộ và hiệu quả. Do vậy, việc bố trí vốn đối ứng kịp thời cho các dự án nói trên để phục vụ công tác GPMB, di dời công trình công cộng là rất cấp bách. 

"Trước yêu cầu cấp bách về vốn đối ứng của các dự án nêu trên, VEC kính đề nghị Bộ GTVT làm việc với các Bộ, ngành liên quan sớm bố trí bổ sung kịp thời vốn đối ứng cho các dự án nói trên để VEC triển khai thực hiện các dự án đáp ứng tiến độ đề ra", báo cáo viết.

Tin mới lên