Khách hàng bị chặt chém khi mua Toyota Corolla Cross