Khủng hoảng Note 7

Công nhân Samsung Vietnam 'không thất nghiệp vì Note 7'

Công nhân Samsung Vietnam 'không thất nghiệp vì Note 7'

Bình Anh (tổng hợp) - 15/10/2016 16:03