Xe

Khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô điện chạy bằng pin

(VNF) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn về khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin nhằm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô điện chạy bằng pin

Tổng cục Hải quan: Yêu cầu các tỉnh hướng dẫn khai báo thuế suất thuế TTĐB với ô tô điện chạy pin

Công văn nêu rõ, điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 đã bổ sung nhóm hàng xe ô tô điện chạy bằng pin thuộc điểm g khoản 4 mục 1 Biểu Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng.

Để thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội kể từ ngày 1/3/2022.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tiêu thu đặc biệt tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

Ngoài ra, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 để khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin từ ngày 1/3/2022.

Xem thêm: Đề nghị thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y

Tin mới lên