Tiêu điểm

'Khẩn trương thực hiện chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025'

(VNF) - Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương khẩn trương thực hiện chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

'Khẩn trương thực hiện chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025'

Phó thủ tướng Lê Văn Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Phó thủ tướng, Nghị quyết số 18 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền trong việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. 

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tiếp thu ý kiến các bộ, khẩn trương thực hiện chỉ định thầu các gói thầu nêu trên theo quy định pháp luật, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật để triển khai thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 

Bộ Giao thông Vận tải được giao chịu trách nhiệm đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan bảo đảm tiến độ dự án theo đúng yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Theo nghị quyết của Quốc hội, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 sẽ gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Về phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư, nghị quyết quyết nghị đầu tư khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Về nhu cầu sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481ha, trong đó đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên khoảng 1.532ha, đất rừng phòng hộ khoảng 110ha, đất rừng sản xuất khoảng 1.436ha.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần sẽ thực hiện theo quy mô 6 làn xe; riêng đối với các dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Tin mới lên