Tài chính

Khang Điền: Lãi trước thuế quý IV tăng 16%

(VNF) – Quý IV/2021, Khang Điền (HoSE: KDH) báo lãi trước thuế 533 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này có sự đóng góp lớn của khoản lợi nhuận khác lên đến 207 tỷ đồng nhờ vụ nhận chuyển nhượng 99,9% Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Nguyên Thư hồi tháng 10/2021.

Khang Điền: Lãi trước thuế quý IV tăng 16%

Khang Điền: Lãi trước thuế quý IV tăng 16%, dòng tiền kinh doanh âm 2.000 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của KDH, quý IV/2021, doanh thu thuần của công ty là 590 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 484 tỷ đồng, giảm 27%.

Trong quý, KHD tiết kiệm được 70% chi phí tài chính (đạt 5 tỷ đồng), 17% chi phí bán hàng (đạt 112 tỷ đồng) và giữ được chi phí quản lý ở mức gần như không đổi (đạt 48 tỷ đồng).

Đặc biệt, KHD có khoản lợi nhuận khác 207 tỷ đồng là lãi từ giao dịch mua rẻ - tức phần chênh lệch giữa sở hữu của KDH trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được cao hơn giá phí khoản đầu tư. Đây là khoản “lãi” mà KDH có được trong thương vụ nhận chuyển nhượng 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Nguyên Thư với giá phí là 419 tỷ đồng diễn ra hồi tháng 10/2021.

Nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến này, KHD báo lãi trước thuế 533 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 414 tỷ đồng, tăng 8%.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của KHD đạt 3.737 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.792 tỷ đồng, giảm 9%.

Nhờ tiết giảm được một số chi phí, và đáng kể nhất vẫn là khoản lợi nhuận khác lên tới 184 tỷ đồng, KDH báo lãi trước thuế cả năm 2021 đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế là 1.204 tỷ đồng, tăng 4,3%.

Năm 2021, KDH đặt mục tiêu doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của KDH là 14.349 tỷ đồng, “nhích” 3% so với đầu năm. Đại đa số là tài sản ngắn hạn, đạt 13.399 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 19%, đạt 4.182 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 5% lên 7.748 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản xây dựng dở dang như: Khang Phúc – khu dân cư Tân Tạo (3.564 tỷ đồng), Bình Trưng – Bình Trưng Đông (515 tỷ đồng), Khang Phúc – khu dân cư Bình Hưng 11A (495 tỷ đồng)... Công ty cũng có chi phí xây dựng cơ bản dở dang 751 tỷ đồng, chủ yếu là khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Như vậy, có thể thấy, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm tới 83% tổng tài sản của KDH – một tỷ trọng không thực sự tốt.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2021 là 4.128 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm tới 93%, chỉ còn 156 tỷ đồng, cho thấy doanh thu tương lai của KDH sẽ không thực sáng.

Vay ngắn hạn của KDH đã giảm 17% trong năm 2021, chỉ còn 648 tỷ đồng, song vay dài hạn tăng 80% lên 1.904 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với vốn chủ sở hữu dày dặn, lên tới 10.221 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, KDH có sự an toàn vốn rất cao.

Về dòng tiền, năm 2021, dòng tiền kinh doanh của KDH khá xấu khi âm 2,015 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 162 tỷ đồng. Nguyên nhân là tăng các khoản phải thu (559 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (410 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (1.972 tỷ đồng)...

Dòng tiền đầu tư cũng âm 98 tỷ đồng do tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (69 tỷ đồng).

Do âm dòng tiền kinh doanh lẫn đầu tư, KDH tất yếu phụ thuộc vào vốn vay để hoạt động. Dòng tiền vay/trả năm 2021 rất cao, lần lượt là 2.174 tỷ đồng/1.466 tỷ đồng, dù cho trong năm công ty có 936 tỷ đồng được bổ sung từ vốn góp của chủ sở hữu.

Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 470 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương sụt giảm 25% so với đầu năm, chỉ còn 1.365 tỷ đồng. Dù vậy, đây vẫn là một con số rất lớn.

Tin mới lên