Đô thị

Khánh Hòa cho Công ty Long Sơn thuê 192ha đất làm nhà máy điện mặt trời 3.400 tỷ

(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định cho phép Công ty Cổ phần năng lượng Long Sơn thuê hơn 192ha đất tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Long Sơn.

Khánh Hòa cho Công ty Long Sơn thuê 192ha đất làm nhà máy điện mặt trời 3.400 tỷ

Khánh Hòa cho Công ty Long Sơn thuê 192ha đất làm nhà máy điện mặt trời 3.400 tỷ

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí, ký hợp đồng theo quy định; chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động, cập nhật hồ sơ và trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thị xã Ninh Hòa được giao nhiệm vụ chỉ đạo việc cắm mốc khu đất, bàn giao thực địa; giao xã Ninh Sơn ngăn chặn và xử lý hành vi làm trái mục đích sử dụng đất.

Dự án nhà máy điện mặt trời Long Sơn có công suất 170MWp, được thực hiện tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 3.400 tỷ đồng. Nhà máy điện được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng cấp điện áp 220kV.

Vào hồi tháng 8/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời Long Sơn vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 theo đề nghị của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương Khánh Hòa cho biết hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 dự án điện năng lượng mặt trời đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 2 dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 7 dự án được Bộ Công Thương phê duyệt.

Trong 6 dự án đã phát điện thì huyện Cam Lâm có 4 dự án gồm:

Nhà máy điện mặt trời điện lực Miền Trung (xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) có công suất 50 MWp của Tổng công ty Điện lực Miền Trung, đã hoàn thành phát điện 8,1 MWp vào tháng 6/2019 và hiện nay tiếp tục đang triển khai thực hiện 41,9 MWp;

Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa (xã Cam An Nam) có công suất 50 MWp của Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa, đã phát điện vận hành vào tháng 5/2019;

Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm (xã Cam An Bắc và xã Cam Phước Tây) có công suất 50 MWp của Công ty Cổ phần điện mặt trời KN Cam Lâm, đã phát điện vận hành vào tháng 6/2019;

Nhà máy điện mặt trời Cam Lâm VN (xã Cam An Bắc) có công suất 50 MWp của Công ty Cổ phần Cam Lâm Solar, đã phát điện vào tháng 6/2019.

Thành phố Cam Ranh có 2 dự án điện mặt trời gồm:

Nhà máy điện mặt trời Tuấn Ân (xã Cam Thịnh Tây) có công suất 10 MWp của Công ty Cổ phần điện mặt trời Tuấn Ân, đã phát điện vào tháng 6/2019;

Nhà máy điện mặt trời Sông Giang (xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây) có công suất 49,5 MWp của Công ty Cổ phần điện mặt trời Sông Giang, đã phát điện vào tháng 4/2019.

Ngoài dự án điện mặt trời Long Sơn trên, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 2 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư gồm nhà máy điện mặt trời Trung Sơn (xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) có công suất 35 MWp của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn. Dự án này hiện đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đồng thời thực hiện các thủ tục để được cấp giấy phép xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Nhà máy thứ hai là điện mặt trời KN Vạn Ninh (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) có công suất 100 MWp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh, hiện đang hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, dự kiến phát điện vận hành vào tháng 6/2021.

Tin mới lên