Tài chính

Khánh Hòa dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu địa phương

(VNF) - Dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng, tập trung phát hành 1 đợt vào tháng 7/2023. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Khánh Hòa dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu địa phương

Một góc Nha Trang (Khánh Hòa).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, thông qua đề án sơ bộ về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng, tập trung phát hành 1 đợt vào tháng 7/2023.

Kỳ hạn trái phiếu gồm kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Việc trả lãi gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành, trả lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 1 năm/lần.

Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn.

Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách.

Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện theo các phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ hoặc phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 55/ năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Từ cơ sở này, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các giải pháp thực hiện tốt công tác khai thác, quản lý, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, việc triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Tin mới lên