Đô thị

Khánh Hòa quyết 'dẹp' dự án du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân treo hơn thập kỷ

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân theo kết luận tại thông báo 414 của UBND tỉnh, đồng thời, triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo sớm đầu tư, khai thác khu vực này

Khánh Hòa quyết 'dẹp' dự án du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân treo hơn thập kỷ

Khánh Hòa quyết 'dẹp' dự án du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân treo hơn thập kỷ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tại cuộc họp về dự án khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa).

Theo thông báo kết luận, ngày 30/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có công văn đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - chế biến thực phẩm Thành Công thực hiện tổng hợp số liệu, quan trắc, đánh giá lại trữ lượng, chất lượng nguồn nước khoáng Trường Xuân đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành về phân cấp trữ lượng, tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. Hiện nay, công ty đang thực hiện theo hướng dẫn của Sở TN-MT và cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền.

Dự án khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân hiện đã hết tiến độ, chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan về đất đai, rừng, khoáng sản, cấp phép xây dựng nên UBND tỉnh đã có thông báo 414 ngày 8/9/2020 chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kết luận trường hợp Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - chế biến thực phẩm Thành Công được Bộ TN-MT cấp phép khai thác khoáng sản nước nóng tại suối nước nóng Trường Xuân và muốn tiếp tục thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở TN-MT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân theo kết luận tại thông báo 414 của UBND tỉnh, đồng thời, triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo sớm đầu tư, khai thác khu vực này, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

UBND thị xã Ninh Hòa và các cơ quan liên quan có trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; cập nhật các quy hoạch liên quan đảm bảo điều kiện cho việc đầu tư, phát triển khu vực có nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được biết dự án khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân có diện tích 48ha, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất chế biến thực phẩm Thành Công từ năm 2009. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa hoàn thành các thủ tục xin giao đất, thuê đất, cấp giấy phép xây dựng.

Liên quan đến dự án này, tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 7/2020, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đưa dự án ra HĐND tỉnh chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa sớm xử lý dứt điểm dự án, tránh tình trạng bỏ phí mỏ nước khoáng nóng hiếm có, lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Tin mới lên