Đô thị

Khánh Hòa rà soát việc chồng lấn 1.072ha đất quốc phòng

(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát việc chồng lấn đất quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương (Công ty Trầm Hương).

Khánh Hòa rà soát việc chồng lấn 1.072ha đất quốc phòng

Khánh Hòa rà soát việc chồng lấn 1.072ha đất quốc phòng

UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải làm rõ cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận, nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất, trình tự thực hiện… ; căn cứ vào các quy định của pháp luật để báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/8.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/7, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có Văn bản số 764 về việc kiểm tra chồng lấn ranh giới đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và phương án sử dụng đất của Công ty Trầm Hương. Theo đó, sau khi lồng ghép bản đồ phương án sử dụng đất của Công ty Trầm Hương và ranh giới sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp thì phần diện tích chồng lấn khoảng 1.072ha được xác định tại 3 khu vực thuộc xã Khánh Trung; xã Khánh Đông và 3 xã Khánh Thượng, Khánh Trung, Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tổng diện tích chồng lấn giữa diện tích theo phương án sử dụng đất và diện tích đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý có 200ha đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Trầm Hương và các đơn vị có liên quan về phần diện tích chồng lấn với đất quốc phòng và xử lý đối với diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin mới lên