Đô thị

Khánh Hòa: Tạm dừng quy hoạch khu du lịch 1.560ha Bắc Cam Ranh

(VNF) - Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) đối với khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do trùng lắp, chồng chéo.

Khánh Hòa: Tạm dừng quy hoạch khu du lịch 1.560ha Bắc Cam Ranh

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này báo cáo các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh) có diện tích hơn 1.560ha.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch bán đảo Cam Ranh (phía Tây đường Nguyễn Tất Thành) được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12/2020.

Tuy nhiên, thời điểm phê duyệt trước khi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành.

Theo Nghị quyết 09, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cam Lâm nói chung và Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh nói riêng đã có nhiều sự thay đổi lớn; nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung năm 2020 đến nay đã không còn phù hợp với định hướng phát triển của Nghị quyết 09.

Bên cạnh đó, tháng 3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 42 có nêu: "Lập mới và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết 09 nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát triển tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương; trong đó huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế…".

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện nay đơn vị đã tiến hành lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm theo quyết định giao nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Trong đó, ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cam Lâm (bao gồm Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh) và bám sát định hướng phát triển đã được quy định tại Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 42.

“Như vậy, đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm khi được phê duyệt sẽ thay thế hoàn toàn nội dung thuộc địa giới hành chính huyện Cam Lâm (trừ phần diện tích khu 7 thuộc TP. Cam Ranh) tại đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh năm 2020”, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Ngoài ra, theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, khi đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt, sẽ tiến hành lập Quy hoạch phân khu 01 với ranh giới bao gồm toàn bộ các phân khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, một phần khu 7 của Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Các giải pháp quy hoạch phân khu tại khu vực phụ thuộc rất lớn vào đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm và chỉ đủ cơ sở thực hiện sau khi đồ án nêu trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ đó, việc tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (3, 5, 6, 7) có thể gây trùng lắp, dẫn đến chồng chéo với phân khu 01 (cùng cấp độ quy hoạch) thuộc đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) đối với khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

"Việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được xem xét sau khi đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt", Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng triển khai lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh), đã được UBND tỉnh cho phép lập vào tháng 7/2022.

Kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lâm phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 01 thuộc đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đề làm cơ sở quản lý đầu tư, xây dựng, cấp phép tại khu vực khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Tin mới lên