Tài chính

‘Khoác áo’ Tập đoàn, Hòa Bình lãi đậm 226 tỷ đồng quý I/2017

(VNF) – Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi trước thuế 226 tỷ đồng trong quý I/2017, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2016. Doanh thu thuần tiếp tục duy trì mức tăng rất cao 87,5%, đạt 3.032 tỷ đồng.

‘Khoác áo’ Tập đoàn, Hòa Bình lãi đậm 226 tỷ đồng quý I/2017

Hòa Bình nay đã "khoác áo" Tập đoàn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC), nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017. Theo đó, doanh thu thuần quý I/2017 của Hòa Bình đạt 3.032 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Mặc dù gia tăng rất mạnh doanh thu, tuy nhiên, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của Hòa Bình không những không tăng mà còn có xu hướng giảm. Quý I/2017, tỷ lệ này của Hòa Bình ở mức 89,4%, thấp hơn con số 91,8% cùng kỳ năm 2016, cho thấy hiệu suất kinh doanh của Hòa Bình đang trong xu hướng tốt lên.

Về hoạt động tài chính, quý I/2017, doanh thu hoạt động tài chính của Hòa Bình đạt 31,66 tỷ đồng, tăng 69% so với quý I/2016, chủ yếu do sự gia tăng lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Đáng chú ý, Hòa Bình ghi nhận chi phí tài chính 26,9 tỷ đồng trong quý I/2017, giảm 13,8%, trong đó, chi phí lãi vay (một bộ phận của chi phí tài chính) lại ghi nhận giá trị cao hơn với mức 49,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do quý I/2017, Hòa Bình đã tiến hành hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 25 tỷ đồng, chi phí tài chính theo đó mà giảm đi 25 tỷ đồng.

Song song, trong quý I/2017, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Hòa Bình đều tăng khá mạnh theo doanh thu, lần lượt ở mức 90% và 84,6%, tương ứng đạt 13,3 tỷ đồng và 94,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2017, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt 226 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Hòa Bình đạt 12.888 tỷ đồng, tăng 12,6% so với hồi đầu năm, trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 7.999 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Về nguồn vốn, Hòa Bình tiếp tục chiến lược sử dụng rất mạnh đòn bẩy tài chính khi nợ phải trả tính đến hết ngày 31/3/2017 của tập đoàn này là 10.930 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) là 3.817 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 1.957 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả và tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Hòa Bình theo đó lần lượt ở mức 5,58 lần và 1,95 lần.

Tin mới lên