Tài chính

Khoản lãi tiền gửi ‘bí ẩn’ giúp LDG báo lãi 50 tỷ đồng trong quý III

(VNF) – Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017, trong đó ghi nhận khoản lãi sau thuế 50 tỷ đồng – tăng mạnh so với khoản lỗ 20,6 tỷ đồng của cùng kì năm trước.

Khoản lãi tiền gửi ‘bí ẩn’ giúp LDG báo lãi 50 tỷ đồng trong quý III

LDG báo lãi 50 tỷ đồng trong quý III/2017

Trong quý III, LDG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 112 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, do khoản giảm trừ doanh thu rất thấp (chỉ 10 tỷ đồng) nên doanh thu thuần quý III vẫn đạt 102 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kì năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu thuần của LDG, mảng kinh doanh bất động sản vẫn chiếm vai trò chủ đạo với 76,2 tỷ đồng (chiếm 74,8%), theo sau là mảng bán hàng và cung cấp dịch vụ với 25,4 tỷ đồng (chiếm 24,9%).

Kết thúc quý III, lợi nhuận gộp của LDG đạt 45,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 8,2 tỷ đồng của năm ngoái. Mặc dù vậy, phải nhờ đến khoản doanh thu từ hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi) lên tới 46,3 tỷ đồng, LDG mới có được lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng.

Khoản lãi tiền gửi 46,3 tỷ đồng giúp LDG có lãi sau thuế 50 tỷ đồng trong quý III

Có thể nói, doanh thu từ hoạt động tài chính là điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo quý III năm nay của LDG. Khoản thu này đột ngột xuất hiện và khá khó lý giải bởi tại bảng cân đối kế toán, mục "tiền và tương đương tiền", LDG chỉ có 57 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng chỉ có 16,4 tỷ đồng.

Với 16,4 tỷ đồng gửi ngân hàng thì lấy đâu ra 46,3 tỷ đồng lãi tiền gửi? Ẩn số này phải đợi bản giải trình chi tiết của LDG thì mới có thể sáng rõ.

LDG chỉ có 16,4 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 30/9/2017

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của LDG đạt 436 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kì; lợi nhuận gộp đạt 271 tỷ đồng, tăng 71%; lợi nhuận sau thuế đạt 186,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,45 lần.

Tại thời điểm 30/9/2017, LDG có tổng tài sản 3.445 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu kì. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.052 tỷ đồng, tăng 9% - chủ yếu do sự gia tăng của hàng tồn kho và các khoản phải thu (trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm đến 96%).

Tài sản dài hạn đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 462 tỷ đồng (tương đương tăng 49%). Sự gia tăng của tài sản dài hạn có sự đóng góp lớn của khoản lợi thế thương mại (tăng 289 tỷ đồng) và các khoản phải thu dài hạn (87,7 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của LDG đã tăng khá mạnh so với đầu kì, từ 1.180 tỷ đồng lên 1.970 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 535 tỷ đồng và chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu thêm 177 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến ngày 30/9/2017 là 1.538 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kì (giảm 5%). Vốn vay của LDG có tăng nhưng vẫn duy trì ở mức rất thấp, chỉ 123 tỷ đồng.

Tin mới lên