Tài chính

Khoản phải thu 20.000 tỷ đồng từ SBIC vẫn 'dậm chân tại chỗ' ở DATC

(VNF) - Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của DATC ở mức 27.165 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% sau một năm. Trong đó, phần lớn tài sản của DATC tập trung ở các khoản phải thu Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy – SBIC (tiền thân là Vinashin) với quy mô lên đến trên 20.500 tỷ đồng.

Khoản phải thu 20.000 tỷ đồng từ SBIC vẫn 'dậm chân tại chỗ' ở DATC

DATC là đầu mối tái cơ cấu nợ cho SBIC (tiền thân là Vinashin)

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, theo đó, DATC ghi nhận doanh thu thuần 1.468 tỷ đồng trong năm qua, giảm 35% so với năm 2017. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt 14 tỷ đồng, giảm tới 96%.

Năm 2018, DATC cũng ghi nhận 205 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 6% so với năm 2016. Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức âm (-) 38,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 82 tỷ đồng, giảm 28%.

Tựu chung, lợi nhuận trước thuế năm 2018 của DATC đạt 198 tỷ đồng, bằng gần nửa năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của DATC ở mức 27.165 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% sau một năm. Trong đó, phần lớn tài sản của DATC tập trung ở các khoản phải thu Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy – SBIC (tiền thân là Vinashin) với quy mô lên đến trên 20.500 tỷ đồng.

Đi vào chi tiết, khoản phải thu lớn nhất là phải thu SBIC do phát hành trái phiếu dài hạn với tổng trị giá 15.406 tỷ đồng; phải thu do SBIC phát hành hối phiếu với tổng trị giá 5.125 tỷ đồng;  phải thu lãi trái phiếu trong nước khi SBIC trả nợ trước hạn 15,3 tỷ đồng và phí trái phiếu trong nước - SBIC 7,4 tỷ đồng.

Được biết, DATC là đầu mối xử lý nợ cho SBIC. Việc các khoản phải thu từ SBIC vẫn ở mức rất cao như trên (cao hơn năm 2017 khoảng 800 tỷ đồng) cho thấy tiến độ xử lý nợ liên quan đến SBIC vẫn chưa có tiến triển, các chủ nợ của SBIC theo đó vẫn chưa thể trông chờ vào một diễn biến khả quan hơn.

Cũng theo báo cáo của DATC, kết thúc năm 2018, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của doanh nghiệp này lên đến 807 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dự phòng phải thu khó đòi từ hoạt động mua bán nợ (569 tỷ đồng). Ngoài ra, DATC còn có các khoản dự phòng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với quy mô 238 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là việc DATC gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn (không quá 1 năm) với lượng gửi tới 3.121 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2018 của DATC ở mức 5.759 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,84% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 21.406 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,9%; trong đó khoản mục "phải trả dài hạn khác" lên đến 20.015 tỷ đồng.

Từ khoá: DATC, SBIC, Vinashin,
Tin mới lên