Tài chính

Khoáng sản Sài Gòn – Ninh Thuận nợ hơn 62 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Cục Thuế Ninh Thuận vừa công khai danh sách 58 doanh nghiệp còn nợ đọng trên 230 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Khoáng sản Sài Gòn – Ninh Thuận nợ hơn 62 tỷ đồng tiền thuế

Khoáng sản Sài Gòn – Ninh Thuận nợ hơn 62 tỷ đồng tiền thuế. (Ảnh minh họa)

Theo đó, số tiền nợ nhiều nhất là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với trên 143 tỷ đồng; tiền chậm nộp là trên 58,9 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là trên 12,4 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp trên 2,9 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường trên 1,8 tỷ đồng…

Doanh nghiệp có số nợ lớn nhất trong danh sách vừa bị Cục Thuế Ninh Thuận công khai là Công ty Cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Ninh Thuận nợ trên 62 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Thạch Linh nợ trên 36,9 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Sông Trà nợ trên 28 tỷ đồng; Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang nợ trên 15,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khoáng sản An Hưng nợ trên 12,3 tỷ đồng…

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết tổng số tiền nợ thuế tính đến 31/7/2019 là 83.158 tỷ đồng, giảm 5,7% (tương đương gần 5.000 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018; giảm 0,3% so với thời điểm 30/6/2019. Trong đó, tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày (tức nợ thuế có khả năng thu) là 44.148 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 53% tổng số tiền nợ, giảm 16,9% (tương đương gần 9.000 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018.

Các khoản nợ thuế, phí là 16.539 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 20% tổng số tiền thuế nợ, giảm 38,8% (tương đương gần 10.500 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018. Các khoản nợ liên quan đến đất là 10.931 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,1% tổng số tiền nợ thuế. Các khoản nợ do phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 16.678 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,1% tổng số tiền nợ thuế.

Báo cáo cũng cho thấy số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 39.010 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,9% tổng tiền nợ thuế, tăng 11,4% (tương đương 3.992 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018, tăng 0,3% so với thời điểm 30/6/2019.

Tính đến 31/7/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đọng. Tại thời điểm 31/12/2018 thu đạt 19.440 tỷ đồng, bằng 50,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 12.553 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 6.887 tỷ đồng.

Tin mới lên