Đô thị

Khởi công một số hạng mục của sân bay Long Thành trước ngày khai mạc đại hội Đảng

(VNF) - Để đảm bảo thủ tục pháp lý cho việc khởi công một số hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trước ngày khai mạc đại hội Đảng lần thứ XIII, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ công trình.

Khởi công một số hạng mục của sân bay Long Thành trước ngày khai mạc đại hội Đảng

Trình Thủ tướng phê duyệt báo cáo khả thi sân bay Long Thành trước 16.10.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, để hoàn thiện hơn chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến rõ hơn về nội dung thẩm định, đặc biệt là vốn đầu tư, cơ sở pháp lý của việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 và căn cứ pháp lý của các cơ chế đặc thù.

Trên cơ sở đó, kết luận rõ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án có đủ điều kiện hay không để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/10/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét cụ thể, ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trên tinh thần dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đại, đảm bảo tiến độ, đảm bảo đồng bộ, chất lượng công trình và phát huy hiệu quả lâu dài.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao mặt bằng phần diện tích thuộc giai đoạn 1 theo đúng cam kết; đồng thời tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của toàn bộ dự án; có giải pháp quản lý chặt chẽ diện tích đã giải phóng mặt bằng, tránh tái lấn chiếm.

Để đảm bảo thủ tục pháp lý cho việc khởi công một số hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trước ngày khai mạc đại hội Đảng lần thứ XIII, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ công trình.

Tin mới lên