Tài chính

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, PVS lãi hơn 100 tỷ đồng trong quý IV/2021

(VNF) - PVS cho biết lợi nhuận tăng trưởng 37% trong ba tháng cuối năm 2021 là nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cung ứng kho chứa và xử lý dầu thô FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng phục hồi so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó việc chi phí quản lý được tiết giảm cũng giúp cải thiện mức lợi nhuận trong quý.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, PVS lãi hơn 100 tỷ đồng trong quý IV/2021

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, PVS lãi hơn 100 tỷ đồng ở quý IV/2021

Gần đây, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu đạt 4.570 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, PVS đã cải thiện tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, giúp cho lợi nhuận gộp đạt mức 254 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 91,6 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 30% so với cùng kỳ năm trước xuống 87 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm hơn một nửa còn 193 tỷ đồng. Đáng chú ý, PVS lỗ hơn 92 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, đồng thời lợi nhuận khác cũng giảm đáng kể từ 536 tỷ đồng về 108 tỷ đồng.

Kết quả là doanh nghiệp báo lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 37% so với quý IV/2020. Theo doanh nghiệp này, lợi nhuận tăng là nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cung ứng kho chứa và xử lý dầu thô FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng phục hồi so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó việc chi phí quản lý được tiết giảm cũng giúp cải thiện mức lợi nhuận trong quý.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PVS đạt 14.220 tỷ đồng và 678 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 4,5% so với năm 2020. Tuy nhiên với kế hoạch kinh doanh đặt ra, doanh nghiệp đều hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu (10.000 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế năm (560 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 213 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 680 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.270 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 487 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PVS giảm 6% so với đầu năm về 24.693 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.424 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.734,6 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.620 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.982 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Kỳ vọng về năm 2022, trong báo cáo mới cập nhật, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVS năm 2022 đạt lần lượt là 18.262 tỷ đồng (tăng 28% so với năm trước) và 977 tỷ đồng (tăng 44%), EPS dự phóng đạt 2.044 đồng/cổ phiếu với giả định giá dầu trung bình năm 2022 đạt 80 USD/thùng (tăng 10%).

Đồng thời, BSC ước tính doanh nghiệp ghi nhận thêm 4.000 tỷ doanh thu từ các dự án Gallaf 3, dự án điện gió Hai Long và đường ống Lô B – Ô Môn và các liên doanh FSO/FPSO hoạt động ổn định, đóng góp trên 600 tỷ đồng vào lợi nhuận của PVS.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 8/2, cổ phiếu PVS giảm 200 đồng xuống 28.700 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên