Bất động sản

Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I: Mới kêu gọi đầu tư đã vội dừng đấu thầu

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I: Mới kêu gọi đầu tư đã vội dừng đấu thầu

Quảng Ninh rà soát các dự án có sử dụng đất, mặt nước sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp rà soát các dự án có sử dụng đất, mặt nước sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Vân Đồn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để đề xuất xử lý cụ thể đối với từng dự án.

Cụ thể, dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất vào ngày 31/1/2019) là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được đề xuất trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn, được Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt từ năm 2016.

Tuy nhiên, diện tích cho phát triển dịch vụ, du lịch rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích dự án. Điều này được cho là chưa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch, dịch vụ của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Đồng thời, tỉnh cũng giao Ban quản lý Khu kinh tế làm việc cụ thể với đơn vị được UBND tỉnh giao lập quy hoạch chi tiết để thống nhất việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch theo định hướng nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2019.

Đáng chú ý, mới đây, dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh công bố danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo công bố, dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I có tổng vốn đầu tư dự kiến (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 4.679 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2019 - 2023.

Ngoài dự án trên, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư) để sớm thực hiện dự án: khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn tại xã Vạn Yên; phân khu B8 thuộc dự án con đường di sản tại xã Hạ Long; tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City - Phân khu 2; khu dịch vụ và nghỉ dưỡng khu vực đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn - Phân khu B).

Đối với những dự án đã có chủ trương nghiên cứu, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu tập trung đôn đốc và hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn FLC, Sungroup, Vingroup để sớm hoàn thiện việc nghiên cứu, báo cáo tỉnh bảo đảm tiến độ.

Theo báo cáo, trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn đến thời điểm hiện nay có 124 dự án có sử dụng đất, mặt nước sử dụng vốn ngoài ngân sách, gồm: 42 dự án đã được giao đất, cho thuê đất (trong đó: 8 dự án đúng tiến độ, 24 dự án chậm tiến độ, 10 dự án đã thu hồi); 60 dự án chưa được giao đất và 22 dự án đã hoàn thành.

Đáng chú ý, trong 60 dự án chưa được giao đất có: 6 dự án đã được chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch, chưa lựa chọn chủ đầu tư); 18 dự án đã được phê duyệt quy hoạch, chưa lựa chọn chủ đầu tư (chưa chấp thuận chủ trương đầu tư/phê duyệt dự án đầu tư/giao chủ đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); 17 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư/phê duyệt dự án đầu tư/giao chủ đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư) và 19 dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư/hủy bỏ quy hoạch/thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch.

Tin mới lên