Tài chính

Khu kinh tế cửa khẩu sẽ không được ưu đãi thuế, phí từ tháng 3/2018

(VNF) - Quyết định 01/2018/QĐ-TTg quy định sẽ không áp dụng các chính sách ưu đãi cho các khu kinh tế được hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương.

Khu kinh tế cửa khẩu sẽ không được ưu đãi thuế, phí từ tháng 3/2018

Ảnh minh họa.

Thủ tướng vừa ký Quyết định 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Theo đó, sẽ không áp dụng các chính sách ưu đãi cho các khu kinh tế được hình thành ở khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính, cửa khẩu song phương, gồm: Chính sách đầu tư và tín dụng; Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất; Chính sách phí, lệ phí liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

Còn đối với các dự án đang được hưởng chính sách ưu đãi được ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư,…theo Quyết định 72/2013 thì được tiếp tục hưởng các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018.

Trước đó, theo Quyết định 72/2013, không đánh thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo quy định của Quyết định được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

Cùng với đó là nhiều ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất…

Tin mới lên