Tài chính

Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ hơn 514 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang đôn đốc, thúc giục Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình nộp khoản nợ thuế 514,7 tỷ đồng, trong đó tiền thuế 495 tỷ đồng và tiền chậm nộp 19,5 tỷ đồng.

Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ hơn 514 tỷ đồng tiền thuế

Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ hơn 514 tỷ đồng tiền thuế.

Theo thông báo được Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm gửi Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình trước đó, tính đến 31/5/2019, Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình còn chưa nộp đủ số tiền, tiền chậm nộp tiền thuế tổng số 514,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế 495 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 19,5 tỷ đồng.

Trong số này, tiền nợ thuế phát sinh từ ngày 1/5/2019 đến ngày 31/5/2019 là 7,6 tỷ đồng, trong đó tiền thuế 3,2 tỷ đồng và tiền chậm nộp là 4,4 tỷ đồng. Tính đến nay, số tiền quá hạn nộp là 501,5 tỷ đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình phải nộp ngay số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách nhà nước. Nếu Khu liên hợp không nộp hoặc nộp không đủ, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định hiện hành.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2019 là 83.389 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu là 44.481 tỷ đồng, bằng 3,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành thuế được giao.

Cũng theo Tổng cục thuế, cơ quan này đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019 đến từng Cục Thuế, từng phòng quản lý, từng Chi cục Thuế, từng công chức thuế theo từng tháng. Kết quả đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm; Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngành thuế đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 13.561,94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt là 75,83 tỷ đồng.

Tin mới lên