Tài chính

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hàng trăm tỷ: Cục Thuế Hà Nội nói gì?

(VNF) - Cục Thuế Hà Nội cho biết khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp thuế, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hàng trăm tỷ: Cục Thuế Hà Nội nói gì?

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ thuế hàng trăm tỷ: Cục Thuế Hà Nội nói gì?

Trước thông tin Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuê đất và có nguy cơ thất thu, chiều 5/7, Cục Thuế Hà Nội đã phát đi thông báo và cho biết, cơ quan này đã và đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Thuế Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính. Trong quá trình hoạt động đã triển khai các dự án liên doanh, liên kết có thời hạn với các đơn vị tại một số khu đất lưu không và ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn tại các khu đất quy hoạch xây dựng nhưng chưa triển khai.

Theo quy định hiện hành, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải sử dụng đất theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi phát sinh các hoạt động kinh doanh và sử dụng đất không đúng quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải báo cáo và tuân theo các trình tự, thủ tục pháp luật về đất đai.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đất đai chấp thuận, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế đã đề nghị Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình giải trình, cung cấp các hợp đồng liên doanh, liên kết, cho thuê.

“Trên cơ sở các tài liệu đơn vị cung cấp, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu đơn vị thực hiện theo các quy định của pháp luật. Cơ quan thuế cũng đã ban hành các thông báo thu tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị”, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết.

Đồng thời, khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp thuế, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, ngày 23/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định số 288/QĐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Ngay khi có kết luận thanh tra, Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản tham mưu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế trong việc đôn đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuê đất còn nợ đọng theo thông báo truy thu, thông báo nộp của cơ quan Thuế.

Hiện Cục Thuế Hà Nội cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế Hà Nội triển khai, thực hiện các nội dung cơ quan thanh tra kiến nghị.

Xem thêm: Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình lại bị đòi hơn 500 tỷ đồng nợ thuế

Tin mới lên