Tài chính

Khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ được tính vào GDP từ năm 2020

(VNF) - 5 nhóm hoạt động khu vực kinh tế chưa được quan sát gồm: kinh tế ngầm, kinh tế bất hợp pháp, kinh tế phi chính thức chưa được quan sát, kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình và hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu thống kê sẽ được thống kê vào GDP từ năm 2020.

Khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ được tính vào GDP từ năm 2020

Thủ tướng chỉ đạo thống kê kinh tế chưa được quan sát vào GDP từ năm 2020

Đó là nội dung trong "Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát" vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt. 

Theo đề án, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) sẽ là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm nghiên cứu cơ sở lý luận đo lường và xây dựng danh mục các hoạt động kinh tế chưa được quan sát và lựa chọn phương pháp đo lường, đảm bảo không bỏ sót, tính trùng. 

Về lộ trình thực hiện, đề án nêu rõ trong năm 2019, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hoàn thành nghiên cứu cơ sở lý luân và kinh nghiệm quốc tế, xác định phạm vi, quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát trong nền kinh tế; lựa chọn phương pháp đo lường thử nghiệm; đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Năm 2020 sẽ đo lường chính thức. Hàng năm các số liệu trên sẽ được cập nhật vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác. Số liệu ước tính, sơ bộ, chính thức... sẽ lần lượt được công bố vào quý I, II, 6 tháng, quý III, 9 tháng và cả năm theo Luật Thống kê.

Cơ quan thống kê sẽ sử dụng phương pháp thống kê trực tiếp, gián tiếp hoặc ước lượng bằng phương pháp lập mô hình kinh tế vĩ mô... để đo lường các hoạt động kinh tế khu vực chưa được quan sát. 

Ngoài trách nhiệm chính thuộc về Tổng cục Thống kê, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khác có trách nhiệm xác định phạm vi, quy mô các hoạt động kinh tế chưa quan sát và cập nhật danh mục các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý trực tiếp, gửi Tổng cục Thống kê tổng hợp. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách với các hoạt động triển khai thực hiện đề án này.

Hôm 13/2, tại cuộc gặp Trưởng đại diện thường trú của Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam Jonathan Dunn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị IMF giúp Việt Nam thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát "một cách khách quan, chặt chẽ, trung thực và khoa học".

Ông Jonathan Dunn cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo IMF về đề nghị của Thủ tướng trong việc hỗ trợ Việt Nam tính toán, thống kê khu vực kinh tế không chính thức và ông tin rằng IMF sẽ giúp Việt Nam đo lường tốt hơn sản lượng quốc gia. 

Bởi theo ông, ngay cả số liệu thống kê khu vực kinh tế chính thức trong GDP của Việt Nam cũng chưa được phản ánh một cách đầy đủ khi GDP của Việt Nam có các trọng số, quyền số mà 10 năm mới cập nhật một lần, lần gần đây nhất là vào năm 2012. Trong khi đó, cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam có sự thay đổi lớn thời gian qua. Vì vậy, ông tin rằng khi cập nhật lại quyền số tính GDP thì GDP danh nghĩa của Việt Nam sẽ thay đổi đáng kể. Ông cho biết khi công tác tại Nhật Bản, ông sẽ có dịp quan sát những thay đổi này ở Việt Nam.

Tin mới lên