Tài chính

KIDO Foods sẽ lên sàn UPCoM vào quý II/2017

(VNF) – KIDO vừa ban hành nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng 20% cổ phần tại KIDO Foods, đồng thời, thông qua biểu quyết chủ trương đưa KIDO Foods lên sàn UPCoM, dự kiến vào quý II/2017.

KIDO Foods sẽ lên sàn UPCoM vào quý II/2017

KIDO Foods sẽ lên sàn UPCoM ngay trong quý II/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO) vừa ban hành Nghị quyết số KDC01/2017/NQ-HĐQT về việc chuyển nhượng một phần sở hữu của KIDO tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KIDO Foods) và tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF của KIDO Foods trên sàn UPCoM.

Theo nội dung nghị quyết, Hội đồng quản trị KIDO quyết định thông qua việc chuyển nhượng một phần sở hữu của KIDO tại KIDO Foods. Cụ thể, KIDO Foods dự kiến sẽ chuyển nhượng 20% vốn điều lệ, tương ứng 11,2 triệu cổ phiếu phổ thông với mục đích chuyển nhượng là nhằm đại chúng hóa KIDO Foods, đa đạng hóa cơ cấu cổ đông và thu hút dòng tiền đầu tư vào công ty từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mức giá chuyển nhượng là 52.000 đồng/cổ phiếu. Phía KIDO cho biết, mức giá này được quyết định bởi HĐQT dựa trên giá trị giao dịch hợp lý và báo cáo định giá độc lập từ các tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp có chức năng thực hiện thẩm định giá công ty. Phương thức chuyển nhượng 11,2 triệu cổ phiếu này sẽ được quyết định bởi HĐQT KIDO. Thời gian thực hiện dự kiến là quý I và quý II năm 2017.

Cũng tại nghị quyết mới ban hành, HĐQT KIDO đã thông qua việc cho Người đại diện vốn KIDO tại KIDO Foods biểu quyết chủ trương tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của KIDO Foods trên sàn UPCoM.

Theo đó, 56 triệu cổ phiếu KDF dự kiến sẽ được giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) vào quý II/2017 ngay sau khi hoàn thành việc bán cổ phần sở hữu của KIDO tại KIDO Foods.

Tin mới lên