Tài chính

KIDO Group dự kiến chia thưởng 10% bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KIDO Group, HoSE: KDC) vừa họp và đưa ra Nghị quyết thông qua việc chi trả đợt 2 cổ tức KDC năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Tập đoàn cũng triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc chia thưởng 10% bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ của công ty.

KIDO Group dự kiến chia thưởng 10% bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông

KIDO Group dự kiến chia cổ phiếu thưởng 10%.

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu thưởng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 24/8/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/8/2021. Thời gian chi trả dự kiến bắt đầu từ ngày 15/09/2021.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 được KIDO Group công bố trước đó, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 42,6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần ngành dầu ăn tăng 36%, chiếm tỷ trọng 83% tổng doanh thu và ngành hàng thực phẩm tăng 22%, chiếm 17% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 953 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi gộp ngành dầu ăn tăng 24,5% và ngành hàng thực phẩm tăng 16,7%.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của KIDO Group đạt 342 tỷ đồng, thực hiện 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, KIDO Foods (KDF) sau khi sáp nhập vào tập đoàn, đã thúc đẩy doanh thu thuần của KIDO Group riêng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng.

Từ khoá: KIDO, KDC, cổ tức KDC, KIDO Group,
Tin mới lên