M&A

KIDO: Nhờ M&A, lợi nhuận 6 tháng đạt 446 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm

Việc hoàn tất thủ tục chào mua công khai Vocarimex đã giúp doanh thu thuần và lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ lần lượt 195% và 162%. Ngành hàng lạnh đóng góp 30% doanh thu.

KIDO: Nhờ M&A, lợi nhuận 6 tháng đạt 446 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm

Ảnh minh họa.

Theo tin từ CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC), với việc hoàn tất thủ tục chào mua công khai công ty dẫn đầu ngành dầu ăn là VOC, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của KDC đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 195%, trong đó quý II đóng góp 1.647 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành hàng lạnh đóng góp 30% doanh thu và ngành thực phẩm đóng gói đóng góp 70% doanh thu.

Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 653,5 tỷ đồng, tăng 30,7%; riêng quý II đạt 408,6 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 446 tỷ đồng, riêng quý II đạt 404,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng hợp nhất đạt 400 tỷ đồng. KDC cho biết, kết quả kinh doanh đạt được như trên chủ yếu đến từ doanh thu tài chính phát sinh khi đánh giá lại khoản đầu tư 24% cổ phần sở hữu của KDC tại VOC khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính. 

Được biết, trong tháng 5/2017, KDC đã hoàn tất thương vụ chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VOC lên 51% gia tăng thị phần của Tập đoàn trong ngành dầu ăn lên trên 35%. 

Ngoài ra, KDC đã ký kết thành công mua 50% cổ phần tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco (Dabaco Food). Qua sự hợp tác này, KDC đánh dấu sự hiện diện ở ba phân khúc quan trọng của ngành hàng thực phẩm gồm: thực phẩm tươi sống, đông lạnh và đồ hộp.

Tin mới lên