Tài chính

Kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTX bị xử phạt

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX).

Kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTX bị xử phạt

Kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTX bị xử phạt.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Tuấn, địa chỉ: P209 C2 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Cụ thể, ông Tuấn bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo UBCKNN, ông Tuấn bị xử phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trong trường hợp pháp luật quy định không được kiêm nhiệm.

Cụ thể, ông Phan Minh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX) đã kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc CTX, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Tin mới lên