Học thuật

Kiểm soát tiền mặt là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Kiểm soát tiền mặt (currency control) là gì?

Kiểm soát tiền mặt là gì?

Kiểm soát tiền mặt (currency control) Việc quốc hội áp dụng các biện pháp để kiểm soát hoạt động phát hành tiền của ngân hàng trung ương.

Kiểm soát tiền mặt (currency control) là việc quốc hội áp dụng các biện pháp để kiểm soát hoạt động phát hành tiền của ngân hàng trung ương. Chẳng hạn theo Đạo luật về Tiền và Giấy bạc ngân hàng, nghị viện Anh có quyền trừng phạt Ngân hàng Anh nếu nó phát hành tiền vượt quá mức cho phép. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, biện pháp này không còn hữu hiệu nữa và hầu hết các nước đều cho phép khối lượng giấy bạc trong lưu thông thay đổi để thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu về tiền.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)              

 

Tin mới lên