Bất động sản

Kiểm toán chỉ ra một số sai phạm tại dự án đường nối Hạ Long với cầu Bạch Đằng

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh.

Kiểm toán chỉ ra một số sai phạm tại dự án đường nối Hạ Long với cầu Bạch Đằng

Cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo thông tin trước đó, dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng là 6.416 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách. Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng được đầu tư bằng nguồn ngân sách với quy mô đầu tư xây dựng mới 19,8 km đường cao tốc.

Hồi tháng 11/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng thêm 560 tỷ đồng.

Dự án này nằm trong tổng thể tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chính thức được khởi công ngày 13/9/2014, tổng chiều dài tuyến 25,2km với tổng mức đầu tư 13.693 tỷ đồng. Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Khoảng cách giữa Hạ Long và Hải Phòng rút ngắn xuống còn 25km (thay vì 70km trước đây).

Qua kiểm toán cho thấy, công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán, thiết kế dự toán điều chỉnh bổ sung cơ bản theo quy định. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như tính trùng lặp khối lượng điều chỉnh, tính toán sai khối lượng so với bản vẽ thiết kế làm tăng giá trị dự toán 4,65 tỷ đồng; Vận dụng định mức chưa chính xác giá trị hơn 1,61 tỷ đồng.

Công tác lựa chọn nhà thầu cho thấy, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cơ bản thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, hợp đồng thi công xây dựng bổ sung còn một số công tác trùng lặp với hợp đồng khác 903 triệu đồng; hợp đồng chưa quy định cụ thể mức thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra rằng, tiến độ thi công các gói thầu chưa đảm bảo theo trong hợp đồng ban đầu, dẫn đến phải gia hạn tiến độ. Theo báo cáo của đơn vị, việc gia hạn tiến độ do thay đổi thiết kế, phải xử lý nền đất yếu, ảnh hưởng của thời tiết, công tác giải phóng mặt bằng…

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ năm 2014-2018 nhưng đến thời điểm kiểm toán (16/11/2018) vẫn còn gói thầu chưa hoàn thành do điều chỉnh quy hoạch nút giao dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và đến nay vẫn còn vướng mặt bằng. Ngoài ra còn có gói thầu chưa thi công hoàn thiện các hạng mục.

Dự án cũng tính toán sai khối lượng so với bản vẽ hoàn công, bản vẽ thi công làm tăng chi phí đầu tư thêm 15,67 tỷ đồng. Còn sai sót trong quản lý đơn giá, vận định mức chưa chính xác… dẫn đến tăng chi phí đầu tư 16,9 tỷ đồng.

Trong phần kết luận, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ban QLDA xử lý tài chính hơn 32,6 tỷ đồng, trong đó bao gồm: giảm giá trị thanh toán 28,6 tỷ đồng; giảm giá giá trị hợp đồng còn lại hơn 4 tỷ đồng.

Đồng thời, kiến nghị giảm giá trị dự toán phân bổ cho chi phí quản lý dự án số tiền 1,9 tỷ đồng do trong giai đoạn từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/9/2018, đơn vị thực hiện đồng thời với dự án khác nhưng chỉ thực hiện phân bổ chi phí quản lý dự án cho Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác lập, trình thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán, công tác thương thảo ký kết hợp đồng, công tác thi công và quản lý chất lượng, công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành và công tác quản lý tiến độ công trình.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tránh việc kéo dài tiến độ nhằm sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng; điều chỉnh số sách kế toán, báo cáo tài chính đối với việc phân bổ chi phí quản lý dự án theo kết luận KTNN.

Tin mới lên