Bất động sản

Kiểm toán Nhà nước ‘chỉ mặt’ 6 bộ ngành cho thuê, mượn đất sai quy định

(VNF) – Theo Kiểm toán Nhà nước, có ít nhất 6 bộ, ngành thực hiện liên doanh, liên kết, cho thuê, mượn đất không đúng quy định.

Kiểm toán Nhà nước ‘chỉ mặt’ 6 bộ ngành cho thuê, mượn đất sai quy định

Đại học Thủy lợi (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thuê đất chưa có văn bản xin ý kiến của cấp có thẩm quyền

6 bộ ngành này gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, tại Bộ Xây dựng, có tình trạng sử dụng tài sản là nhà đất để cho thuê (Viện Vật liệu xây dựng), liên danh liên kết (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) không đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tình trạng cho thuê, cho mượn khi chưa có ý kiến của Bộ trưởng hoặc văn bản phân cấp uỷ quyền theo quy định, đồng thời không được đấu giá và thực hiện kê khai nộp tiền thuê đất theo quy định (Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông, Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa, Viện Khoa học kĩ thuật nông nghiệp miền Nam, Viện Di truyền nông nghiệp (thuộc Viện VASS).

Đại học Thủy lợi (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thuê đất chưa có văn bản xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã lập phương án gửi Bộ nhưng Bộ chưa có văn bản phê duyệt. Viện Thú y cho Công ty Cổ phần thuốc thú y trung ương Vetvaco mượn 1 phòng giới thiệu sản phẩm 35m2; Viện VAAS: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm cho mượn 4.407m2; Viện Nghiên cứu rau quả cho mượn 30.000m2;

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ: có tình trạng quản lý, sử dụng không đúng quy định, cho thuê, cho mượn khi chưa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Học viện Hàng không Việt Nam), cho Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam sử dụng trụ sở nhà điều hành Tổng cục đường bộ, Ban 6, Ban Quản lý dự án đường sắt;

Tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I chưa xây dựng phương án sử dụng các cơ sở cho thuê để gửi Đài phê duyệt; Lô đất 128C Đại La cho thuê mặt bằng với tổng diện tích 505m2; Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thực hiện ký kết hợp tác xây dựng trường quay trong Trung tâm thể dục thể thao đa năng trước khi lập tờ trình xin ý kiến Đài và chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt nam phê duyệt….;

Tại Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Than Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn – Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Giá cho thuê chưa thực hiện đấu thầu, không thẩm định giá dẫn tới giá thuê không thống nhất, không bù đắp chi phí);

Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh (Cung Văn hóa Lao động TP. HCM, Cư xá Thanh Đa), Liên đoàn lao động TP. Hà Nội chưa xây dựng phương án sử dụng tài sản nhà đất liên kết, hợp tác kinh doanh, cho thuê để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên cho ý kiến; chưa có văn bản thống nhất xin ý kiến của Bộ Tài chính và UBND cấp tỉnh về việc sử dụng tài sản nhà nước để liên doanh liên kết của các dự án và quyết định cho phép liên doanh liên kết.

Điều này xảy ra tại: trụ sở Báo Lao động khu vực phía Nam (liên kết với Cổng ty Cổ phần Nguyễn Kim), khách sạn công đoàn Thanh Hóa (liên kết với Công ty Cổ phần du lịch và Thương mại Lam Sơn), Trung tâm hội nghị công đoàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Công ty Cổ phần Lã Vọng Group); trụ sở Báo Lao động khu vực phía nam là đất trụ sở được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, năm 2015 Báo Lao động đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có 21 đơn vị sử dụng tài sản thực hiện liên kết kinh doanh: 11 đơn vị chưa thực hiện lập phương án sử dụng tài sản liên kết, chưa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chấp thuận cũng như chưa được Bộ Tài chính thông qua theo quy định (các đơn vị đều được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất); chưa ban hành định mức đơn giá thuê, chưa thực hiện công khai định mức đơn giá thuê cũng như chưa thực hiện đấu giá thuê tài sản đối với giá thuê trên 100 triệu đồng theo quy định (Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Sân khấu điện ảnh TP. HCM, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn hóa nghệ thuật...).

Hoạt động liên kết tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia cũng chưa phù hợp với đề án được duyệt. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hợp đồng liên kết kinh doanh quán bia hơi chưa đúng mục đích (Bộ đã yêu cầu chấm dứt kinh doanh).

Tại Khu liên hợp thể thao quốc gia, việc ký hợp đồng cho thuê đất ngắn hạn (03 tháng, 06 tháng, 01 năm) thuộc khu đất chờ dự án (đã đền bù giải phóng mặt  bằng) chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; chưa kê khai, nộp đầy đủ tiền thuê đất theo quy định đối với các hợp đồng liên doanh liên kết cho thuê đất dài hạn thuộc khu đất xen kẹt đã được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm từ năm 2011.

Kiểm toán Nhà nước cho hay một số bộ cơ quan trung ương chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm về nhà, đất kéo dài qua các năm như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Một số bộ, cơ quan chưa hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan, Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Một số cơ quan chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Bộ Giao thông vận tải, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Miinh, Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tin mới lên