Tài chính

Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ có dấu hiệu tội phạm sang công an

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý.

Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ có dấu hiệu tội phạm sang công an

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật qua công tác kiểm toán

Báo cáo của tổng kiểm toán nhà nước về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cho thấy: trong nhiệm kỳ 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015 (101.037 tỷ đồng).

Trong đó: tăng thu ngân sách nhà nước 63.449 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 91.113 tỷ đồng, kiến nghị khác 199.171 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định.

So với nhiệm kỳ 2011-2015, số vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra tăng 9 vụ việc, tương ứng tăng 45%.

Đó là vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dầu khí Hoàng Ngân, Ban Quản lý dự án công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước...

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền (tăng gần 5 lần so với nhiệm kỳ trước) để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 250 hồ sơ; Văn phòng Quốc hội và Đại biểu Quốc hội: 49 hồ sơ; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an: 72 hồ sơ; cơ quan khác: 127 hồ sơ.

Nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tin mới lên