Đô thị

Kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý 3 đơn vị tại dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1

(VNF) - Ngày 21/9, UBND TP.HCM cho biết, Kiểm toán Nhà nước vừa đề nghị 3 đơn vị rút kinh nghiệm về dự mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 đến nút giao thông Tân Vạn.

Kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý 3 đơn vị tại dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong công tác thương thảo, ký hợp đồng BOT, lập phê duyệt dự án, công tác nghiệm thu thanh toán về xử lý tài chính.

Yêu cầu công ty này phải phối hợp với Sở GTVT TP.HCM thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng phần trục chính xa lộ Hà Nội, làm cơ sở thu phí hoàn vốn cho dự án, hạn chế phát sinh chi phí sử dụng vốn của dự án.

Sở GTVT TP.HCM cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với hạn chế trong việc thẩm định, trình phê duyệt dự án và thực hiện chức năng đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền như các tồn tại về công bố, xây dựng danh mục dự án, lựa chọn nhà đầu tư...

Cần phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành công tác nghiệm thu trục chính xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cổng chính Đại học Quốc gia làm cơ sở thu phí hoàn vốn cho dự án, hạn chế phát sinh chi phí sử dụng vốn của dự án.

UBND TP cũng cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với hạn chế trong việc phê duyệt và quản lý dự án. Công bố, xây dựng danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt bổ sung dự án giải phóng mặt bằng vào dự án thiếu cơ sở; phê duyệt hợp đồng BOT, trong đó thỏa thuận tính lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian xây dựng vào phương án tài chính khi chưa có quy định pháp luật tại thời điểm ký kết.

Theo ghi nhận của VietnamFinance, Trạm thu phí BOT hoàn vốn cho dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 sắp hoạt động trở lại, sau gần 2 năm dừng thu phí.

UBND TP HCM yêu cầu trước ngày 30/9 các sở ngành liên quan và nhà đầu tư dự án hoàn tất việc còn lại để làm cơ sở tính toán việc thu phí.

Tin mới lên