Tài chính

Kiểm toán Nhà nước muốn xây trụ sở trăm tỷ, Bộ Kế hoạch Đầu tư nói gì?

(VNF) – Kiểm toán Nhà nước đang muốn xây dựng trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và vốn 5% của Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước muốn xây trụ sở trăm tỷ, Bộ Kế hoạch Đầu tư nói gì?

Kiểm toán Nhà nước muốn xây trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư” dự án nêu trên nói rằng dự án sẽ sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 của Kiểm toán Nhà nước và vốn 5% của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, tại văn bản số 1681/KTNN-VP ngày 16/11/2018, Kiểm toán Nhà nước dự kiến bố trí vốn trung hạn cho dự án là 134,9 tỷ đồng; trong đó 59 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, 68,7 tỷ đồng từ nguồn kế hoạch trung hạn còn lại chưa sử dụng và 7,1 tỷ đồng từ nguồn 5% được phép giữ lại của Kiểm toán Nhà nước.

Đánh giá về cơ cấu vốn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay: đối với nguồn vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, tổng số vốn dự phòng 10% của Kiểm toán Nhà nước là 314,5 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước đã bố trí cho dự án xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán 255,4 tỷ đồng. Do vậy, số vốn còn lại 59 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho dự án trụ sở nêu trên là “nằm trong khả năng cân đối”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn này.

Đối với đề xuất sử dụng số vốn còn lại chưa sử dụng hết trong danh mục trung hạn 2016 – 2020, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, sau khi cân đối đủ nhu cầu cho các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại là 100,8 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đề xuất sử dụng 68,7 tỷ đồng trong số 100,8 tỷ đồng nêu trên để điều chỉnh cho dự án, tuy nhiên dự án lại chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: chỉ sau khi được cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 thì mới có nguồn để bổ sung cho dự án. Bộ cũng lưu ý Kiểm toán Nhà nước chỉ được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư sau khi cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng 10%, số vốn còn lại chưa sử dụng hết trong danh mục trung hạn 2016 – 2020 nêu trên cũng như đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với đề xuất sử dụng số vốn từ nguồn 5% được phép giữ lại của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định Bộ không có căn cứ để thẩm định nguồn vốn này. Do đó, Bộ đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc cân đối, bố trí, sử dụng số kinh phí trên thực hiện theo đúng các quy định của nghị quyết này.

Tin mới lên