Ngân hàng

Kiến nghị sau 2017 mới 'siết tín dụng' vào bất động sản

HOREA vừa có kiến nghị sửa đổi Thông tư 36 vào sau 2017 để các bên có liên quan có lộ trình, chủ động điều chỉnh hoạt động của mình hợp lý hơn và không gây sốc cho thị trường.

Kiến nghị sau 2017 mới 'siết tín dụng' vào bất động sản

Ảnh minh họa

Đó là nội dung quan trọng trong văn bản kiến nghị mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) gửi Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng về định hướng sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN.

Theo nội dung văn bản này, HOREA đồng thuận NHNN về việc cần thiết điều chỉnh sửa đổi Thông tư 36 để phù hợp với diễn biến tình hình của nền kinh tế và của thị trường bất động sản, nhưng cần có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng.

HOREA đề nghị: "Nếu sửa đổi điều 5 Thông tư 36/2014/TT-NHNN thì cho phép tổ chức tín dụng được sử dụng 50% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, và đề nghị vẫn xếp các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150% như hiện nay".

Đồng thời, cũng theo HOREA: "Quy định có hiệu lực vào thời điểm thích hợp nhất (có thể sau năm 2017) để các bên có liên quan có lộ trình, chủ động điều chỉnh hoạt động của mình thì hợp lý hơn và không gây sốc cho thị trường".

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM đã có văn bản số 1166/HCM-PTH ngày 12/5/2016 trả lời kiến nghị của HOREA liên quan đến việc sửa đổi Thông tư 36.

Việc NHNN đưa ra dự thảo chỉnh sửa các nội dung trên, không ngoài mục tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng ngân hàng, nhằm hạn chế rủi ro do tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững.

Bài học về tăng trưởng tín dụng nóng, tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản trong những năm qua, vẫn còn nguyên giá trị và hiện nay vấn đề nợ xấu đã và đang là vấn đề cần quan tâm giải quyết của hệ thống ngân hàng, của Chính phủ. 

Theo nội dung văn bản này, thực tế các chỉ số điều chỉnh trong dự thảo sửa đổi Thông tư 36 là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các chỉ số hiện nay (tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 60% và tỷ lệ trích lập dự phòng 150%) là các tỷ lệ cho giai đoạn khó khăn vừa qua, nhằm kích thích tăng trưởng tín dụng cũng như tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, và các thị trường nói chung, trong đó có thị trường bất động sản.

Khi thị trường phục hồi, ổn định, cần phải có sự điều chỉnh, để đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng, gián tiếp tạo sự ổn định bền vững cho kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, cần có lộ trình thực hiện (1 - 2 năm) tránh để xảy ra rủi ro chính sách và gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.

Tin mới lên