Tài chính

Kiến nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh khấu trừ khi tính thuế TNCN, Bộ Tài chính nói gì?

(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang tiến hành rà soát, đánh giá các luật thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Kiến nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh khấu trừ khi tính thuế TNCN, Bộ Tài chính nói gì?

Kiến nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh khấu trừ khi tính thuế TNCN, Bộ Tài chính nói gì?

Theo đó, cử tri tại một số địa phương kiến nghị cần tăng mức giảm trừ gia cảnh khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Cơ quan thuế cần căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng để khi tăng mức lương tối thiểu vùng thì mức giảm trừ cũng tự động tăng theo.

Lý do được đưa ra là hiện nay vật giá ngày càng tăng cao, chi phí tiêu dùng cho bản thân người lao động và người phụ thuộc cũng tăng lên rất nhiều. Do đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cần tăng lên bằng 70% mức giảm trừ của người lao động.

Trước kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc), trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế TNCN.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. Cụ thể, điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng và áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2020.

Quy định về giảm trừ trước khi tính thuế đảm bảo nguyên tắc cá nhân cần phải có một mức thu nhập nhất định nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như: ăn, ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh..., vì thế thu nhập trên ngưỡng này mới phải nộp thuế.

Bộ Tài chính cho rằng việc áp dụng các khoản giảm trừ còn hướng tới mục tiêu loại trừ các đối tượng có thu nhập thấp ra khỏi diện phải nộp thuế TNCN.

“Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, người phụ thuộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN là mức cụ thể theo mặt bằng chung của xã hội”, Bộ Tài chính cho biết.

Chình vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện nay vẫn đảm bảo cao hơn thu nhập bình quân đầu người, mức lương tối thiểu vùng hay mức sống trung bình của cả nước.

“Cá nhân có khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì Luật Thuế TNCN đã có quy định giảm thuế cho các trường hợp này”, Bộ Tài chính cho hay.

Xem thêm: Vi phạm thuế, Vận tải và xếp dỡ Hải An bị phạt và truy thu 640 triệu đồng

Tin mới lên