Ngân hàng

Kiến nghị thay đổi phương pháp tính lãi ngân hàng

(VNF) – Nhóm công tác Ngân hàng VBF kiến nghị Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương pháp tính lãi ngân hàng theo số dư đầu ngày như hiện nay bởi cách tính này gây bất cập đối với hệ thống core banking, cách tính các tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ an toàn khác, đồng thời cũng không hợp với thông lệ quốc tế.

Kiến nghị thay đổi phương pháp tính lãi ngân hàng

Nhóm công tác Ngân hàng VBF kiến nghị Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương pháp tính lãi ngân hàng theo số dư đầu ngày như hiện nay

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2017, nhóm công tác Ngân hàng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của NHNN trong việc tái cơ cấu ngành, ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu và sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng.

Nhóm công tác Ngân hàng cũng đồng thời đánh giá cao việc NHNN xin ý kiến về quy định cách tính lãi trong hoạt động ngân hàng, trong đó việc tính lãi kể từ ngày tiếp theo liền kề (theo số dư đầu ngày) (Điều 147 Bộ luật Dân sự về thời hạn lại quy định không tính ngày đầu tiên mà thời hạn chỉ xác lập kể từ ngày tiếp theo liền kề).

Tuy nhiên, theo nhóm công tác, thông lệ quốc tế và hệ thống core banking của các ngân hàng hiện nay được thiết lập để tính lãi vay kể từ ngày giải ngân và do vậy, theo số dư cuối ngày.

Trên cơ sở đó, nhóm công tác Ngân hàng nhận thấy rằng nếu áp dụng quy định về việc  tính lãi các khoản vay ngân hàng sẽ buộc các ngân hàng phải sửa đổi hệ thống core banking một cách triệt để, vì cách tính này không chỉ ảnh hưởng đến công thức tính lãi, các công thức tính tỷ lệ thanh khoản và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mà cả các báo cáo hàng ngày, tháng, năm cho các cơ quan quản lý.

Thêm vào đó, việc nâng cấp hệ thống core banking như vậy đòi hỏi nguồn lực và chi phí rất lớn cho hệ thống ngân hàng, trong khi không tạo ra bất kỳ lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng, vì vậy sẽ tạo ra sự lãng phí rất lớn cho xã hội.

Về hoạt động số hóa và fintech, nhóm công tác Ngân hàng bày tỏ vui mừng với việc Chính phủ ban hành về Chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt tới năm 2020 và quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo Fintech.

Nhằm thúc đẩy mạnh chương trình số hóa tại Việt Nam, nhóm công tác đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật, các chính sách về công nghệ, hệ thống và các nhà cung cấp dịch vụ, để giải quyết các vấn đề về quyền bảo mật, an ninh, sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng và tạo dựng một sân chơi bình đẳng, đồng thời đưa ra các quy định phù hợp và chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết để khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng.

Riêng đối với chương trình đẩy mạnh số hóa và giảm chi phí bằng cách áp dụng Hải quan điện tử và Nộp thuế điện tử, nhóm công tác Ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan thực hiện đánh giá tổng thể và rà soát những vướng mắc trở ngại trong quy định hiện hành về thanh toán và ngoại hối để điều chỉnh đồng nhất với Quyết định 33/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hải quan điện tử, loại bỏ các yêu cầu chứng từ không cần thiết, cho phép tự động hóa toàn phần hệ thống thanh toán kết nối hải quan điện tử và nộp thuế điện tử giữa các ngân hàng, hải quan, cơ quan thuế và các doanh nghiệp.

Tin mới lên