Đô thị

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 50 tỷ đồng tại BQL dự án ODA thành phố Cần Thơ

(VNF) - Kiểm toán Nhà nước vừa đôn đốc Ban quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Theo tài liệu, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán tại Ban quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (BQL dự án ODA TP Cần Thơ) từ ngày 24/9/2020 đến 12/11/2020. Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của độ thị.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều hạn chế tại dự án

Kết quả kiểm toán cho thấy, trong quá trình tổ chức quản lý, triển khai thực hiện dự án phát triển thành phố Cần Thơ, BQL dự án ODA TP Cần Thơ, các cơ quan tham mưu của thành phố và các đơn vị khác có liên quan dù đã có nhiều cố găng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả đầu tư dự án.

Theo đó, những hạn chế trong từng giai đoạn, nội dung quản lý. Cụ thể, trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án còn có một số tồn tại, hạn chế như báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Nội dung thẩm định dự án đầu tư không đầy đủ theo quy định; một số hạng mục đầu tư của dự án chưa có trong quy hoạch được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Áp dụng định mức, đơn giá, tính toán khối lượng sai với giá trị.

BQL dự án ODA TP. Cần Thơ

Cùng với đó, công tác lập, thẩm định thiết kế, dự toán còn một số tồn tại, hạn chế như sai đơn giá, định mức, sai khối lượng làm tăng giá trị dự toán một số gói thầu. Dự toán các gói thầu tư vấn giám sát vượt mức trần quy định. Một số hạng mục trong tổng mức đầu tư xác định thiếu căn cứ, cơ sở.

Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, việc xây dựng đề cương nhân sự và lập dự toán một số gói thầu tư vấn với một số nhân sự không có nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, không phục vụ cho nội dung báo cáo và trùng giữa các gói thầu tư vấn thực hiện trong cùng thời điểm.

Công tác lựa chọn nhà thầu còn tồn tại hạn chế như hồ sơ mời thầu không quy định chặt chẽ, thận trọng. Quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát không có hồ sơ, tài liệu để xem xét và làm rõ mức lương chuyên gia, chi phí xã hội và chi phí quản lý chung trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có hợp lý hay không. Không kịp thời phát hiện một số nội dung không hợp lý của hồ sơ dự thầu để làm rõ, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).

Thời gian chấm xét thầu một số gói thầu kéo dài, không đảm bảo quy định. Việc thương thảo, ký kết hợp đồng và quản lý thực hiện hợp đồng còn tồn tại hạn chế như hợp đồng tư vấn giám sát không nêu cụ thể mức thu hồi tạm ứng. Chưa thực hiện điều chỉnh giá đối với các gói thầu xây lắp. Thu hồi tạm ứng một số gói thầu chưa đầy đủ kịp thời.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm, tồn tại tại dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị 

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, công tác quản lý chi phí đầu tư còn sai sót về khối lượng; quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát, mặc dù số lượng chuyên gia tư vấn huy động ít hơn nhiều so với kế hoạch nhưng chủ đầu tư vẫn phải thanh toán cho nhà thầu giá trị trọn theo tháng đối với một số chi phí hoàn trả. Nhiều gói thầu xây lắp bị kéo dài, phải gia hạn nhiều lần.

Công tác lập kế hoạch nhu cầu vốn, kế hoạch chi tiêu hàng năm không sát đúng, phù hợp với thực tiễn thực hiện dự án. Một số thời điểm, số dư trên tài khoản tạm ứng vốn vay ODA có giá trị lớn ảnh hưởng đến tính kinh tế, hiệu quả sử dụng vốn. Việc trích chi phí quản lý dự án không phù hợp với tình hình quản lý dự án.

Kiến nghị xử lý tài chính với số tiền hơn 50 tỷ đồng

Từ những yếu kém, sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước các khoản chi sai chế độ hơn 1 tỷ đồng.

Giảm thanh toán hơn 2,1 tỷ đồng do nghiệm thu thanh toán sai khối lượng, đơn giá, định mức. Giảm giá trị khi nghiệm thu quyết toán (phần khối lượng hợp đồng còn lại chưa nghiệm thu thanh toán hơn 4,8 tỷ đồng). Thu hồi các khoản tạm ứng chưa thu hồi đủ theo quy định là hơn 8,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị xử lý hơn 31,8 tỷ đồng do chưa đủ điều kiện xác nhận chi phí quản lý dự án đã trích vào dự án trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019. Rà soát xác định nhân sự, nhiệm vụ trùng tại gói thầu TV4-CĐ và gói thầu TV5-TĐC (số tiền kiến nghị xử lý hơn 2,1 tỷ đồng).

Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trước ngày 30/6/2021.

Xem thêm: Chủ đầu tư dự án Hòa Bình Green City 'ôm' 41 tỷ đồng phí bảo trì: Hà Nội ra 'tối hậu thư'

Tin mới lên