Ngân hàng

KienlongBank báo lãi 348 tỷ đồng sau 6 tháng, hoàn thành 52% kế hoạch năm

(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với thu nhập lãi thuần đạt 505,45 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2021.

KienlongBank báo lãi 348 tỷ đồng sau 6 tháng, hoàn thành 52% kế hoạch năm

KienlongBank báo lãi 348 tỷ đồng sau 6 tháng, hoàn thành 52% kế hoạch năm

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 92,27 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với quý II/2021, đạt hơn 13,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 26,12 tỷ đồng.

Trong kỳ, KienlongBank cũng ghi nhận 221,28 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 115% so với mức 103,08 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập lãi thuần đạt 948,91 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 157,3 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 4 lần, đạt 44,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt hơn 348,24 tỷ đồng. Với kết quả này, KienlongBank đã thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng dư nợ cấp tín dụng tại KienlongBank đạt 39.398 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất ghi nhận 73.735 tỷ đồng. Về huy động vốn, tổng tiền gửi khách hàng ghi nhận 67.186 tỷ đồng. Kỳ này, tỷ lệ nợ xấu toàn hàng của KienlongBank duy trì ở mức thấp (dưới 2%), chỉ còn 1,35%.

Được biết, năm 2022, HĐQT KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 45.200 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa tổ chức, KienlongBank xác định tiến trình chuyển đổi số vẫn là nòng cốt. Từ đó, KienlongBank tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ của mình. Đồng thời, đơn vị cũng nâng cao công tác quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, giám sát đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đáp ứng yêu cầu Basel II và quy định của NHNN.

Cũng trong năm 2022, KienlongBank sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 16%. Mục đích đợt tăng vốn là nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh cho KienlongBank trong năm 2022.

Tin mới lên