Tài chính

Kim khí TP. HCM (HMC) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 vào ngày 22/6, tổng tỷ lệ 75%

(VNF) - Công ty Cổ phần Kim khí TP. HCM (HoSE: HMC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu.

Kim khí TP. HCM (HMC) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 vào ngày 22/6, tổng tỷ lệ 75%

Kim khí TP. HCM (HMC) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 vào ngày 22/6, tổng tỷ lệ 75%.

Theo đó, ngày 22/6, HMC sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 45% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 6/7.

Với 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, HMC sẽ phải chi xấp xỉ 94,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, HMC sẽ phát hành 6,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành dự kiến được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của HMC sẽ tăng từ 210 tỷ đồng lên 273 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, riêng quý I/2022, doanh thu thuần của HMC đạt 1.254,6 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới 96,5% trong doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn 44 tỷ đồng – giảm 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí HMC lãi sau thuế gần 21 tỷ đồng giảm 67,7% so với quý I/2021, EPS quý I đạt 996 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 3.080 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lãi gộp giảm 56% là do giá vốn hàng tồn kho cao hơn so với cùng kỳ; Chi phí hoạt động tài chính tăng cao do công ty thực hiện điều chỉnh ghi nhận phí UPAS L/C vào chi phí tài chính.

Bước sang năm 2022, HCM đặt kế hoạch doanh thu 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 66% so với năm 2021.

Như vậy với kế hoạch này, HMC đã hoàn thành được 34% mục tiêu về doanh thu và 44% mục tiêu về lợi nhuận.

Tin mới lên