Tài chính

Kinh Bắc báo lãi bán niên đạt 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ

(VNF) - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng gấp 4-6 lần cùng kỳ năm 2020.

Kinh Bắc báo lãi bán niên đạt 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ

Kinh Bắc báo lãi bán niên đạt 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ

Doanh thu thuần quý II của KBC đạt gần 750 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần quý II/2020. Lợi nhuận gộp tăng gấp 2,7 lần, đạt hơn 448 tỷ đồng.

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính của KBC cũng ghi nhận tăng đột biến lên gần 67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 10,7 tỷ đồng. Song song với đó, chi phí tài chính tăng mạnh 230% so với cùng kỳ lên hơn 165 tỷ đồng, trong đó 156,7 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Khấu trừ đi các loại chi phí khác, KBC báo lãi sau thuế quý II đạt 70,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt hơn 2.751 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất (68%), đạt hơn 1.871 tỷ đồng. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 235 tỷ đồng, doanh thu từ cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải đạt hơn 138 tỷ đồng.

Đáng chú ý, KBC ghi nhận doanh thu từ bán nhà xưởng hơn 452 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 không phát sinh.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của KBC đạt hơn 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất mục tiêu là 6.600 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, KBC đã hoàn thành 39% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của KBC đạt hơn 27.732 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp đôi lên hơn 2.183 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận hơn 11.623 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở dự án KCN và KĐT Tràng Cát (7.269,9 tỷ đồng), dự án KCN Tân Phú Trung (1.227 tỷ đồng), dự án KĐT Phúc Ninh (1.088 tỷ đồng),…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 932 tỷ đồng, trong đó dự án Viễn Đông Meridian Towers là hơn 736 tỷ đồng, dự án khu ngoại giao đoàn Hà Nội là hơn 106 tỷ đồng.

Tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn của KBC tính đến cuối quý II là hơn 7.491 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay dài hạn ngân hàng là hơn 3.049 tỷ đồng.  

Cổ phiếu KBC đóng cửa phiên 10/8 ở mức giá 35.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 16.800 tỷ đồng. 

Tin mới lên