Thị trường

Kinh doanh casino không đúng địa điểm cấp phép có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

(VNF) - Dự thảo nghị định của Bộ Tài chính quy định phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với hành vi bố trí điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; tổ chức kinh doanh casino không đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh casino không đúng địa điểm cấp phép có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Kinh doanh casino không đúng địa điểm được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng.

Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng. Dự thảo bao gồm 4 chương và 59 điều, trong đó đã rà soát, hiệu chỉnh và kế thừa đa số nội dung xử phạt vi phạm hành chính đang được quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, Nghị định số 06/2017/NĐ-CP còn phù hợp.

Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược, kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (gọi tắt là lĩnh vực trò chơi có thưởng).

Đối tượng áp dụng trong dự thảo là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, gồm: doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế; doanh nghiệp kinh doanh casino; doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Cùng với đó là những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Dự thảo nghị định quy định hai hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này gồm cảnh cáo và phạt tiền.

Đồng thời, dự thảo có các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất.

Cũng theo dự thảo, mỗi vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mức phạt với vi phạm trong kinh doanh trò chơi có thưởng

Về mức phạt tiền, dự thảo nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Theo dự thảo, đối với một trong các hành vi: không báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sẽ phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống rửa tiền… Hình thức xử phạt bổ sung sẽ là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 3-6 tháng.

Với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.

Cùng với đó, sẽ phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi không tố giác tài trợ khủng bố.

Cho thuê, mượn giấy chứng nhận kinh doanh casino bị phạt 150 triệu đồng

Dự thảo cũng nêu rõ về các hành vi vi phạm đối với lĩnh vực casino. Theo đó, phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; phạt tiền từ 130-150 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Cũng theo dự thảo, sẽ phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: kinh doanh casino khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, trừ các doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino và đã tổ chức hoạt động kinh doanh casino trước khi pháp luật về kinh doanh casino có hiệu lực thi hành; kinh doanh casino trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đã bị tẩy xóa, sửa chữa; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 3-12 tháng...

Đối với hành vi vi phạm quy định về việc bố trí điểm kinh doanh, dự thảo quy định phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với hành vi bố trí điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; tổ chức kinh doanh casino không đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên