Bất động sản

Kon Tum sắp đón dự án quy mô hơn nghìn tỷ đồng do De Hues đầu tư

(VNF) - Thông tin trên được UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh tại Báo cáo số 347/BC-UBND gửi Văn phòng Chính phủ về báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021.

Kon Tum sắp đón dự án quy mô hơn nghìn tỷ đồng do De Hues đầu tư

Kon Tum sắp đón dự án quy mô hơn nghìn tỷ đồng do De Hues đầu tư

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã làm việc và thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam cùng Tập đoàn De Hues Hà Lan nghiên cứu, triển khai đầu tư dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Kon Tum với tổng mức dự kiến đầu tư khoảng 1.292 tỷ đồng.

Tỉnh cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Chỉnh trang đô thị, di dời bến xe Kon Tum về phía Bắc TP. Kon Tum theo quy hoạch; đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại.

Tại báo cáo, UBND tỉnh Kom Tum cho biết tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo. Theo UBND tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương giải quyết thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021 của tỉnh Kon Tum cho biết, trong tháng 10/2021, đã có 3 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.695 tỷ đồng; nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm đến nay là 37 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 12.410 tỷ đồng.

Trong đó, 6 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 710 tỷ đồng, 31 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế (bằng 64,6% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 11.700 tỷ đồng (bằng 171% so với cùng kỳ).

Báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum cũng cho hay tình hình đăng ký thành lập mới doanh nghiệp có xu hướng chững lại kể từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước; dự kiến cuối năm không đạt kế hoạch.

10 tháng, có 248 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 65,3% kế hoạch và bằng 79% so với cùng kỳ; tổng vốn điều lệ khoảng 5.975 tỷ đồng, đạt 179,5% kế hoạch và bằng 225,5% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể giảm 23,25%, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 50%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 15% so với cùng kỳ.

Tin mới lên