Học thuật

Koopmans, Tjalling C. là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hểu Koopmans, Tjalling C. là ai?

Koopmans, Tjalling C.  là ai?

Koopmans, Tjalling C. (1921 -1985) là người được giải thưởng Nobel về Kinh tế năm 1975 vì những đóng góp cho Lý thuyết phân bổ nguồn lực tối ưu.

Koopmans, Tjalling C. (1921 -1985)

Koopmans sinh ra ở 's-Graveland, Noord-Holland, Hà Lan. Năm 17 tuổi, ông theo học toán tại đại học Utrecht. Ba năm sau, vào năm 1930, ông chuyển sang vật lý lý thuyết. Năm 1933, ông chuyển đến Amsterdam để nghiên cứu toán kinh tế dưới sự hướng dẫn của Jan Tinbergen. Ngoài toán kinh tế, Koopmans còn nghiên cứu thêm kinh tế học và thống kê.

Koopmans chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1940. Tại đó ông làm việc trong một thời gian cho một cơ quan chính phủ ở Washington DC, nơi ông xuất bản các bài báo về vận tải, chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa, sau đó chuyển đến Chicago, nơi ông tham gia cơ quan nghiên cứu Cowles, một Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế liên kết với Đại học Chicago. Năm 1946, ông trở thành công dân của Hoa Kỳ và vào năm 1948 là Giám đốc của Ủy ban Cowles. Sự mâu thuẫn từ các bộ phận của kinh tế tại Đại học Chicago với Ủy ban Cowles những năm 1950 đã khiến Koopmans cố gắng thuyết phục toàn bộ Ủy ban Cowles chuyển đến Đại học Yale vào năm 1955 (nơi nó được đổi tên thành Quỹ Cowles). Ông tiếp tục xuất bản về kinh tế tăng trưởng tối ưu và phân tích hoạt động.

Ông là người được giải thưởng Nobel về Kinh tế năm 1975, cùng với Leonid Kantorovich vì những đóng góp cho Lý thuyết phân bổ nguồn lực tối ưu. Kỹ thuật thống kê mà Koopmans phát triển được gọi là phương pháp phân tích hoạt động, đã làm thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề phân bổ nguồn lực của các nhà kinh tế và giám đốc phụ trách sản xuất. Trong thời gian ở trường Đại học tổng hợp Yale, ông còn phát triển nhiều phương pháp toán hiện được các nhà kế hoạch hóa tập trung và các công ty ứng dụng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên