M&A

KOSY mua lại 70 trái phiếu trước hạn

Công ty cổ phần KOSY (mã KOS, sàn HoSE) vừa thông qua việc mua lại trái phiếu KOS.BOND.2018 trước hạn.

KOSY mua lại 70 trái phiếu trước hạn

KOSY là doanh nghiệp ngành bất động sản

Trước đó vào năm 2018, KOSY đã thực hiện phát hành 235 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành thời điểm đó là 235 tỷ đồng.

Trong đợt mua lại lần này, KOSY sẽ mua lại 70 trái phiếu với giá mua là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Phí mua lại trái phiếu trước hạn là 0,35% tổng mệnh giá.

Vừa qua, KOSY cũng mới có thông báo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng hồi giữa năm 2020.

Theo phương án sử dụng vốn tại thời điểm phát hành, Công ty dự kiến dùng 355 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện các dự án, 182,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay và nợ đến hạn khác và số còn lại bổ sung vốn lưu động.

Trong phần trả nợ vay,Công ty dự kiến dành 58,9 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng liên doanh Việt Nga, trả nợ Agribank, trả nợ Sacombank.

Ngoài ra, 77,8 tỷ đồng dùng trả nợ Ngân hàng Phương Đông, đây là đại lý thanh toán trái phiếu của Công ty.

Theo phương án mới điều chỉnh, công ty bổ sung vốn thực hiện dự án là 355 tỷ đồng.

Số 58,9 tỷ chỉ dùng để trả nợ Ngân hàng liên doanh Việt Nga và Agribank (không còn khoản trả nợ Sacombank).

Số tiền dự kiến trả Ngân hàng Phương Đông và bổ sung vốn lưu động vẫn giữ nguyên.

 

Từ khoá: Kosy, trái phiếu, trả nợ,
Tin mới lên