Tài chính

KSB đặt mục tiêu tăng trưởng đột biến

(VNF) - Sáng 18/4, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại đại hội, HĐQT KSB đã xin ý kiến cổ đông về chỉ tiêu doanh thu cho năm 2018 là 1.168 tỷ đồng, cao hơn 316 tỷ so với năm 2017.

KSB đặt mục tiêu tăng trưởng đột biến

Cùng với đó, chỉ tiêu lợi nhuận cũng gia tăng đột biến lên 400 tỷ đồng vượt hẳn số lợi nhuận của năm 2017. Để thực hiện được các chỉ tiêu này, HĐQT KSB đã xin ý kiến cổ đông tiếp tục khai thác các mỏ hiện hữu, nâng công suất khai thác và chế biến mỏ Tân Mỹ và Phước Vĩnh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

"Công ty sẽ tiếp tục xin phép cấp mới giấy phép khai thác xuống sâu coste -150 m với mỏ đá Tân Đông Hiệp. Bên cạnh đó, KSB tìm kiếm và đẩy mạnh chiến lược M&A các mỏ mới để đưa công ty trở thành đơn vị dẫn đầu về trữ lượng của ngành khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trong thời gian sắp tới", ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KSB chia sẻ.

Một nội dung quan trọng khác trong định hướng chiến lược của KSB năm 2018 là đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện giai đoạn mở rộng 300ha của Khu công nghiệp KSB. Ngoài ra, công ty con KSB IDC tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả bằng việc M&A các khu công nghiệp có tiềm năng tại khu vực Đông Nam Bộ. Định hướng chiến lược này góp phần nâng cao tỷ lệ đóng góp lợi nhuận cho công ty mẹ KSB.

Với những nội dung và định hướng chiến lược bài bản rõ ràng, KSB tiếp tục cam kết chia cổ tức cho cổ đông từ 20 đến 28% cho năm 2018 trong khi mức cổ tức năm 2017 là 25%. Trong định hướng chiến lược của công ty, HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc các mục tiêu rõ ràng và luôn cam kết với cổ đông lợi nhuận năm sau phải đạt và vượt kế hoạch so với năm trước.

"Mục tiêu cụ thể của KSB là sẽ đạt được 60% thị phần trong ngành khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng trong 5 năm sắp tới. Từ nay đến thời điểm đó, công ty sẽ tìm một đối tác chiến lược quan trọng để khẳng định và nâng cao vị thế của mình là đơn vị đầu ngành", ông Đạt tiết lộ thêm.

Động lực tăng trưởng của KSB trong năm 2018 đến từ DRH (Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước). Trong động thái mới nhất, khi cổ phiếu KSB giảm mạnh, DRH đã đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu KSB để tăng tỷ lệ sở hữu lên 28,1%. Trong chiến lược mới của cả đôi bên, DRH sẽ dần nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại KSB. 

Tin mới lên